ปฏิบัติธรรม ณ บ้านพระโสดาบัน 11-14 พฤศจิกายน 2559 วันลอยกระทง

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ บ้านพระโสดาบัน 11-14 พฤศจิกายน 2559 วันลอยกระทง
หมู่บ้านโชคฤทัย-พระรามที่2 88/63. ซอย3 หมู่ที่3 ตำบลบางกระเจ้า.
อำเภอเมืองสมุทรสาคร. จังหวัดสมุทรสาคร. 74000.
โทร.089 – 766 – 2373
หลักสูตรพระโสดาบัน ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ ทุกสัปดาห์
05.00 – 07.00 น. อริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท และตอบปัญหาธรรมะ
07.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า / ลงทะเบียนคนใหม่
09.00 – 11.00 น. อนัตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท และตอบปัญหาธรรมะ
11.00 – 13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. อานาปานสติมีฌาน 4 เป็นบาท และตอบปัญหาธรรมะ
15.00 – 15.30 น. เครื่องดื่มและอาหารว่าง
15.30 – 17.30 น. ปฏิจจสมุปบาทมีฌาน 4 เป็นบาท และตอบปัญหาธรรมะ
17.30 – 19.00 น. อาบน้ำและรับประทานอาหารเย็น
19.00 – 23.00 น. ปฏิบัติธรรมแบบบุรุษอาชาไนย และตอบปัญหาธรรมะ
23.00 – 04.30 น. นอน
.


DT010325  สุมล 
 DT010325 
 19 ต.ค. 2559 เวลา 12:14 น.
 

 เปิดอ่านหน้านี้  353 
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย