“World Soil Day” สหประชาชาติ กำหนด 5 ธันวาคม ทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่9 และเป็นวันดินโลก(World Soil Day) โดย…

“ไม่มีแสงหรอก หลวงพ่อ” ทำไมจึงต้องทรงตรัสเช่นนี้เพราะมีอะไรเกิดขึ้นที่วัดบ้านไร่ เมืองย่าโม

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงชื่นชอบการถ่ายรูปเป็น…

10 โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนของพ่อหลวง (รัชกาลที่ 9)

คำว่า “โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์” นั่นหมายถึง โรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล…

เปิดภาพย้อนความทรงจำในหลวงทรงประทับนั่งข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพานไม้

.   ภาพความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ไม่ถือ…