พระราชดำรัส – วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒

line-3

line-4

“… การที่คนมีจิตใจกุศล จิตใจที่จะแสวงหาความดีทำบุญทำทานนั้น เป็นขั้นที่สำคัญมากในการหาความสุข แต่จะบรรลุผลเร็วหรือช้าก็แล้วแต่จะปฏิบัติอย่างไรต่อไป…”

line-1

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิวัดวชิรธรรมสาธิต ฝ่ายคฤหัสถ์

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒

 ·

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์