พระราชดำรัส – วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

line-3

line-4

“… ความรู้หรือความสามารถ ความดีทั้งหลายเราต้องสะสม และเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ ถึงจะสามารถที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ได้ถ้าขาดอาหารเราก็ผอมลง หิว เป็นทุกข์ถ้าทำดีทำสิ่งที่สุจริต ด้วยความสามารถด้วยความอดทน พากเพียร เราอาจจะไม่ผอมโซเพราะว่าคนที่ทำบุญทำดีนั้น งานในชีวิตมันง่ายขึ้น คนที่กินบุญเก่ากลับไม่มีความสามารถที่จะทำมาหากิน ในที่สุด ถ้ามีบุญมากแล้วกินบุญก็ยังดีมีสะสมเอาไว้แต่ว่าวันหนึ่งก็หมด…”

line-1

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา

ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิตรลดา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

 ·

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์