พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะชาวพุทธ แขวงห้วยขวาง เขตพญาไท กรุงเทพฯ

line-3

line-4

“… ความดีคือปฏิบัติอะไรที่สุจริตไม่คดโกง ปฏิบัติอะไรที่ไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธก็เป็นความดี คำว่าไม่มีความโลภ ไม่มีความหลงนี่ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ทำมาหากินอย่างสุจริต การทำมาหากินตามหน้าที่เมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องทำมาหากิน เลี้ยงชีพ พอมีครอบครัวก็ต้องเลี้ยงดูให้ดี ให้อยู่ไม่เป็นภาระต่อสังคม เป็นความดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความโลภ ความต้องการในสิ่งที่จำเป็น ก็ต้องปฏิบัติต้องทำมาหาเลี้ยงชีพให้เหมาะสม แต่ทำอย่างสุจริต คือไม่ไปโกง ไม่ไปเอาเปรียบเขาอย่างผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม อันนี้ก็เป็นความดี…”

line-1

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะชาวพุทธ แขวงห้วยขวาง เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๑๙

 ·

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์