พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการสร้างศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม

line-3

line-4

“ถ้าทุกคนยึดมั่นในความดีถ้าทุกคนยึดมั่นเราต้องช่วยกันและต้องพยายามที่จะปฏิบัติงานของตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความตั้งใจดีด้วยความเอาใจใส่ดีในหน้าที่ของตน เชื่อได้ว่าส่วนรวมจะอยู่ได้อย่างมั่นคงและถาวรแน่”

line-1

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการสร้างศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม

ในโอกาสที่เข้าเฝ้าฯถวายยอดเสาหลักเมืองเพื่อทรงพระสุหร่าย และทรงเจิม

ณ พระตำหนักจิตลดารโหฐาน

วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๑๘

 ·

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์