พระราชดำรัสพระราชทานพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคม ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓

line-3

line-4

“ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่ให้กระทำสิ่งใด ๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริง ว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ”

line-1

พระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ 

ครั้งที่ ๑๒ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓

 ·

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์