ขอนํ้าฝนในถังสักแก้ว

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๑
ขณะที่ในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรโบราณสถานในเมืองศรีสัชนาลัยอยู่นั้น

ในหลวงทรงมีพระราชดำรัส
กับคุณย่าทวด “เล็ก เปล่งเสียง” อายุ 90 ปี
เป็นชาวบ้าน ต.สารจิต อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ซึ่งคุณย่าทวดเล็กได้นำน้ำฝนลอยดอกมะลิ
มาตั้งไว้หลายถังเผื่อหากข้าราชบริพารที่ติดตาม
ขบวนเสด็จมาจะกระหายนํ้าจะได้ดืมนํ้ากัน

แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่า
พระองค์ทรงตรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่า
“ย่าจ๋า..ฉันขอดื่มน้ำในถังสักแก้วได้ไหม” 


คุณย่าทวดเล็กก็ทูลตอบว่า
“ฉันไม่กล้าให้ในหลวงกินหรอ
เพราะมันเป็นน้ำฝนธรรมดาๆ”


ในหลวงก็ทรงแย้มพระสรวล
และก็ทรงตรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่า
“ปกติฉันก็กินน้ำธรรมดาอย่างนี้นี่แหละย่า”


จากนั้นพระองค์ทรงตักนํ้าฝนในถังเสวย
และพระองค์ยังตรัสว่า
“นํ้าฝนเย็นชื่นใจจัง และยังหอมกลิ่นดอกมะลิอีกด้วย”

(นี่คือภาพจริงในเหตุการณ์จริง เมื่อปี ๒๕๐๑)

ขอบคุณเจ้าของข้อมูลและภาพประกอบ
“ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล”
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

.

ที่มา : เพจ Supani Sundarasardula

.

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์