หน้าแรก หน้าหลักกวีธรรมะ กวีธรรมะที่ 648
สังเวชนียสถานคืออะไร


สังเวชนียสถานคืออะไร
ก่อนจะปรินิพพาน พระอานนท์ได้ถามพระพุทธองค์ว่าเมื่อปรินิพพานไปแล้วจักมีสิ่งใดที่พระภิกษุและผู้ศรัทธาจะได้เห็นเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ พระพุทธเจ้าตอบว่าสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง ได้แก่ สถานที่ประสูติที่ตรัสรู้ ที่ยังธรรมจักรให้เป็นไป (ที่แสดงปฐมเทศนาที่อิสิปตนมฤคทายวัน) และสถานที่ปรินิพพาน เป็นสถานที่ 4 แห่งที่พุทธบริษัททั้งสี่ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาควรได้เห็นได้ระลึกด้วยจิตที่เลื่อมใส เมื่อถึงกาละจักเข้าสู่สุคติคือสวรรค์โดยแน่แท้

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดียเมื่อกุมภาพันธ์ 2543 (รายละเอียดในวิชัยยุทธจุลสาร ฉบับที่ 16 พฤษภาคม – สิงหาคม 2543) ทำให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับพระพุทธองค์มากขึ้นกว่าที่อ่านจากหนังสือ เพราะพระเจ้าอโศกมหาราชที่ครองอินเดียใน 230 ปีหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานได้สร้างหลักฐานถาวรต่างๆไว้ที่สังเวชนียสถานทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ประสูติซึ่งปัจจุบันอยู่ในเนปาล วังพระเจ้าสิทธัตถะ วังพระเจ้าสุทโธทนะ ที่ๆนางสุชาดาถวายอาหาร ต้นโพธิ์ตรัสรู้ ที่แสดงปฐมเทศนา ที่อิสิปตนมฤคทายวัน ที่ปรินิพพานที่กุสินารา และทุกตำแหน่งที่พระพุทธองค์เสด็จไปตลอดเวลา 45 ปี ไม่ว่าจะเป็นกุฏิที่เขาคิชกูฏ และที่วัดเชตวัน เวฬุวันวิหาร ชีวกัมพวัน ที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ ที่เสด็จจากดาวดึงส์ สังกัสสะนคร ไปจึงถึงบ้านองคุลีมาล บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี บริเวณที่เทวทัตและนางจิญจมาณวิกาถูกธรณีสูบ ที่ปลงสังขาร ณ ปวาลเจดีย์ ได้ตระหนักว่าพระพุทธองค์ได้จารึกด้วยพระบาทไปตลอดอินเดียตอนเหนือเป็นระยะทางไกลมาก แสดงถึงเมตตาธรรมที่สูงส่งของพระพุทธองค์ต่อโลก ได้เห็นความสมถะเรียบง่ายของพระพุทธองค์ทั้งๆที่มีบารมียิ่งใหญ่กว่าบรรดากษัตริย์ทั้งหลายในยุคนั้น แต่กุฏิทั้งที่เขาคิฌชกูฏและที่เชตวันมีขนาดเล็กมาก ได้เข้าใจว่าเหตุใดพระพุทธองค์จึงประสูติที่ชมภูทวีป เพราะแม้ใน 2,600 ปีผ่านมา ยังไม่มีที่ใดในโลกที่เห็นความแตกต่างของทุกข์และสุขมากเท่าอินเดีย ได้เข้าใจว่าเหตุใดพุทธศาสนาจึงเสื่อมสลายไปจากอินเดียหลังที่เจริญอยู่ถึงพันกว่าปี ได้เห็นซากของนาลันทาที่ถูกทำลายจึงเข้าใจถึงความร้ายแรงของผลลัพธ์จากข้อแตกต่างในความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา และที่สำคัญที่สุดคือได้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อพุทธศาสนาเป็นที่สุด เพราะเป็นศาสนาเดียวที่มีศาสดาเป็นมนุษย์อย่างเราๆที่ตรัสรู้สัจธรรมด้วยพระองค์เอง ไม่ต้องรับคำสั่งจากเทพเจ้าใดๆและยังเป็นศาสดาของทวยเทพทั้งปวง เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงถูกต้องตลอดกาล และเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด และเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พึงหาโอกาสไปนมัสการสังเวชนียสถานที่สำคัญทั้งสี่แห่ง ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพูนความเข้าใจ ความศรัทธา และเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นบุญกุศลที่สำคัญแก่ผู้ได้ไปนมัสการด้วยความศรัทธาด้วย
ธมฺมพิชิตฺ [203.118.67.107] [ วันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2549 เวลา 05:53 น. ]

คือสถานที่ควรปลงสังเวช
วิท [58.136.224.181] [ 24 เม.ย. 2549 เวลา 12:34 น. ] [ 1 ]

ผมไปเห็นมาแล้วเช่นกันเมื่อปี2548 จะเรียกว่าอิ่มบุญไปเลยก็ไม่ผิด แม้การเดินทางจะยากลำบาก และอินเดียปัจจุบันไม่ใช่เมืองพุทธ แต่สิ่งที่ได้พบเห็นมันทำให้ปลงได้จริงๆ
หนานพล [124.121.160.235] [ 27 เม.ย. 2549 เวลา 21:58 น. ] [ 2 ]


Warning: fopen(./data/648.dat) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 102

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 103

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 104

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 105

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 106
กลับหน้าหลักกวีธรรมะ
ปิดหน้าต่างนี้
จำนวนคนอ่าน 161 คน 


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย