หน้าแรก หน้าหลักกวีธรรมะ กวีธรรมะที่ 1566
ปณิธาน


ระยิบดาวสะพราวพรั่ง
สงบนั่งมิหวั่นไหว
สติตั้งระวังใจ
ณ กลางไพรพนมดง

พินิจคิดยะแยบคาย
ฤทัยหมายจะคลายหลง
สมาธิจะดำรง
จะถ่ายถอนนิวรณ์วาย

จะตั้งมั่นระวังการ
พระนิพพานจะมั่นหมาย
มิหวั่นไหวมิคลอนคลาย
จะแสนไกลจะกรุยทาง

วิเวกป่าพนาเนา
พนมเขาทะมึนขวาง
กิเลสร้ายจะรายทาง
จะขอฝ่ามิราแรง

พระธรรมที่พระพุทธท่าน
ประทานนั้นประจักษ์แจ้ง
ประดุจแก้วประเสริฐแสง
ขจัดโศก ณ โลกสาม

พระสาวก ณ กาลก่อน
มิย่อหย่อนประพฤติตาม
วิเวกธรรมประกอบงาม
ขจัดเหตุกิเลสรุม

ก็สำเร็จมิช้านาน
เพราะเพียรผลาญกิเลสสุม
มิเติมเหตุกิเลสรุม
ประสบสุขนิรันดร

ประดุจเป็นพยานธรรม
ประกาศคำพระพุทธสอน
พระธรรมที่พระอาทร
ประกาศสอนวิเศษจริง

พระธรรมเลิศจะเกิดค่า
เพราะเหตุว่าประพฤติยิ่ง
เพราะเพียรชอบประกอบจริง
เสมอดั่งกระแสธาร

ก็ผลธรรมจะอำนวย
มิเกี่ยวด้วยสมัยกาล
ประโยชน์พลันจะบันดาล
เพราะกอรปเหตุวิเศษแล

ก็เพียรเข้ามิเฝ้ารอ
สังขารหนอมิเที่ยงแท้
วินาทีที่ผันแปร
ก็มีแต่จะเสื่อมไป

พระพุทธช่วยมิได้ดอก
ธ เพียรบอกวิธีให้
จะหวังซึ่งจะพึ่งใคร
ก็ทุกข์ในหทัยตน

ปัตจัตตังพระธรรมนี้
พระองค์ชี้ ต้องฝึกฝน
สิ พากเพียรประพฤติตน
ประกอบเหตุ กิเลสวาย ฯ
(ภุชงคประยาตฉันท์)....

พระมหา.. [124.120.153.198] [ วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 12:12 น. ]


Warning: fopen(./data/1566.dat) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 102

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 103

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 104

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 105

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 106
กลับหน้าหลักกวีธรรมะ
ปิดหน้าต่างนี้
จำนวนคนอ่าน 369 คน 


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย