หน้าแรก หน้าหลักกวีธรรมะ กวีธรรมะที่ 1160
โอวาทปาติโมกข์

สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต

อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ.

(ที.ม. ๑๐/๙๐/๔๓–๔๔, ขุ.ธ. ๒๕/๑๘๓–๑๘๕/๔๙–๕๐)

การไม่ทำบาปทั้งปวง
การทำกุศลให้ถึงพร้อม
การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
นี่คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย*

ความอดทน คือ ความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง
พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรม
ผู้ทำร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่า เป็นบรรพชิต
ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่า เป็นสมณะ

การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น
การไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ความสำรวมในปาติโมกข์
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร
การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด
การประกอบความเพียรในอธิจิต*
นี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.


“หลักการสาม อุดมการณ์สี่ วิธีการหก
ได้สาธก ยกแสดง แถลงไข
คือโอวาท ปาติโมกข์ สังโยคใจ
ส่องไสว ให้ชาวพุทธ พิสุทธิ์เทอญ.”

(บัณฑิตอุดร)


บัณฑิตอุดร ส่งเมล์ถึง บัณฑิตอุดร [58.9.189.184] [ วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2550 เวลา 18:39 น. ]

ขออนุโมทนากับบัณฑิตอุดรฯมากๆที่เอาสาระดีๆเกี่ยวกับวันมาฆะบูชามาฝากชาวเว็บและชาวกวีธรรม เป็นหัวใจหลักของวันมาฆะฯเลยทีเดียว มีอาคตสถานที่มาที่ไปอย่างชัดเจน สมแล้วที่เป็นบัณฑิต
...........................................................................................................
ก็อยากลองแต่งหัวใจวันมาฆะเป็นร้อยกรองดู ใครที่มีความสามารถในกาพย์กลอน ก็ช่วยๆกันมาแจมได้นะ
.........................................................................................................
พระจันทร์ วันเพ็ญ มาฆะ
วันพระ สิบห้า ดิถี
เดือนสาม บำเพ็ญ ความดี
พระศรีฯ โอวาท สัจจ์ธรรม

แด่พระ อรหันต์ เอหิฯ
มุตติ พ้นตาม พระสัมม์
หนึ่งพัน สองร้อย ห้าสิบนำ
ทรงพร่ำ โอวาท ปาฏิโมกข์

ทรงห้าม ทำบาป ทั้งปวง
ตัดห่วง บ่วงรัก วิโยค
เจริญ กุศล ทรงโปรด
ละโศก เศร้าหมอง แห่งจิต

""""""""
ทรงตรัส อย่างงาม คาถา
สามครา อาภรณ์ วิจิตร
ทรงมุ่ง สั่งสอน บรรพชิต
ตั้งจิต อดทน ข่มใจ

ทรงห้าม ทำร้าย ผู้อื่น
ซื่นมื่น ในจิต ผ่องใส
จงอย่า ข่มเหง ใครใคร
วิเหฐัย หาใช่ สมณะ

อย่ากล่าว ว่าร้าย ผู้อื่น
สดชื่น ให้สม เป็นพระ
อย่าเที่ยว รังแก ใครดะ
สังวะวะ สำรวม อินทรีย์

ปาฏิ- โมกขะ- สังวรศีล
คือถิ่น พักใจ สุขี
สำรวม อาหาร สถานที่
เอกี จิตเอก สงัด

นี่คือ ตำสอน พุทธะ
วาทะ หลายองค์ ทรงตรัส
ผิดถูก พระองค์ ชี้ชัด
ธัมมะ รัตน์ไตร กวี

ทรงปู พื้นฐาน ธรรมะ
ท่ามกลาง จันทะ ฉาดสี
อร่าม งามธรรม จารี
จาตุ- รงคี ดิถีเพ็ญ

ทรงฝาก พระธรรม คำสอน
แก่หมู่ นิกร ทุกข์เข็ญ
ให้หมั่น พากัน บำเพ็ญ
ดับเวร สิ้นทุกข์ สุขนิรันดร์

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;
อ่านรายละเอียดของวันมาฆะ ประกอบธรรมะที่เพราะพริ้งได้ที่

http://www.dhammathai.org/day/maka.php
ธรรมทร ส่งเมล์ถึง ธรรมทร [DT02589] [ 6 มี.ค. 2550 เวลา 04:45 น. ] [ 1 ]


Warning: fopen(./data/1160.dat) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 102

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 103

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 104

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 105

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/view.php on line 106
กลับหน้าหลักกวีธรรมะ
ปิดหน้าต่างนี้
จำนวนคนอ่าน 479 คน 


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย