เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต ครบรอบวันเกิด 12 พย. ....คุณอิ๊ด (เจ้าเก่า) เจ้าค่ะ
 หิ่งห้อยน้อย   15 พ.ย. 2553


 
ขออภัย คุณจิระชัย ให้อายยิ่ง
ด้วยความจริง จำเดือนผิด น่าหยิกไหม
แม่จำว่า เดือนธันวา อีกไม่ไกล
จึงพลาดไป ขออวยพร ย้อนหลังวัน


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 


 
กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยู่ในกาลก่อน
เธอจงยังกิเลส เครื่องกังวลนั้น
ให้เหือดแห้งหายไป

กิเลสเครื่องกังวลใด
จงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง

ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลาง
ก็จักเป็นมุนีผู้สงบระงับแล้วเที่ยวไป ... ดังนี้


 


ครบรอบวาร วันเกิด เพราพิสุทธิ์
อิ๊ด จงหลุด จากมือมาร สู่สานฝัน
ให้สดชี่น ระรื่นจิต ทุกคืนวัน
สิ่งใดฝัน อยู่ในธรรม จงเป็นจริง

พรใดเล่า จะเลิศ ประเสริฐศรี
เท่ากวี พุทธวัจนะ ละทุกสิ่ง
ให้มีญาณ ปัญญา ในสี่จริง
อริยสัจ คือสิ่ง แจ้งจินตนา

ที่อยากหลุด จากนิวรณ์ ขอให้หลุด
ที่อยากหยุด สิ่งชั่วร้าย กรายตัณหา
จงหลุดพ้น หมู่มือมาร ดังจินตนา
ประสบแต่สุข ทุกทิวา ราตรีกาล

พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ ขอให้พบ
ให้ประสบ สุขสวัสดิ์ ดั่งคำขาน
จิตตั้งมั่น ผ่องใส ไปแสนนาน
สิ้นสงสาร สิ้นภพ สิ้นวงวัฏฏ์


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
กราบขอบพระคุณท่านแม่หิ่งห้อยน้อย,ที่ยังระลึกถึงวัน ๆ หนึ่งที่มีความหมายสำหรับผม
ขอบคุณมากเลยครับ
อี๊ด(เจ้าเก่า)
กัมมุนา วัตตะตี โลโก

So, to go to pray for your HBD

ขออำนาจแห่งองค์พระ สิวลี

ให้พี่อิ๊ดมั่งมี โภคาทรัพย์ ดุจท่าน...เอย
มารย่อมไม่ประสบทางของท่านผู้มีศีลถึงพร้อมแล้ว
มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท
พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบเหล่านั้น.

ดอกบัวมีกลิ่นดี
พึงเกิดในกองหยากเยื่ออันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่
ดอกบัวนั้นพึงเป็นที่ชอบใจฉันใด
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปุถุชน
เป็นดังกองหยากเยื่อเกิดแล้ว
ย่อมไพโรจน์ล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลายด้วยปัญญาฉันนั้น.สุขสันต์วันเกิดครับ


เจริญในธรรมครับ.
สุขสันต์วันเกิดเจ้าค่ะ


เราเรียกผู้ตั้งอยู่ในศีลว่า"บัณฑิต" ผู้ประเสริฐสุดเจริญในธรรมเจ้าค่ะ.ขอน้อมนำ คำอวยพร เป็นกลอนกล่าว
อวยธรรมขาว ให้สุขสม รมย์รื่นสรรค์
แม้เวลา จะผ่านพา มาหลายวัน
คำพรนั้น ไม่มีวัน จะผันเลย

สิ่งดีดี ในโลกนี้ ที่ท่านพบ
ได้ประสบ ปรารถนาใด ไม่ผ่านเฉย
จงสถิต ณ หทัย ให้งอกเงย
ได้ชื่นเชย ทั้งทางโลก และทางธรรม


ขอร่วมอวยพรย้อนหลังค่ะ

 เปิดอ่านหน้านี้  4986 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย