เชิญร่วมแสดงมุทิตาครบรอบวันเกิด ท่านเฟื่องฟ้า .... 20 พย. นี้ เจ้าค่ะ

 หิ่งห้อยน้อย   14 พ.ย. 2553

 
ศรี ศรี ศรี ครบรอบ       เกิดวาร
เชิญผู้อ่าน ร่วมจาร       เอ่ยถ้อย
นำพรธรรมนำผสาน      สู่จิต เฟื่องฟ้าเอย
ทุกถ้อยผจงเรียงร้อย     ให้เจ้าด้วยใจเดือน วันผันผ่านพ้น       อีกปี
วันที่ยี่สิบ พย.นี้            อีกครั้ง
การณ์ใดหมองหม่นที่      ยึดเกาะ จินตนา
กรรมใดเคยพลาดพลั้ง     สิ้นแล้วพ้นพาลขอจิตเฟื่องฟ้ามั่น           ธัมมา
มิห่างจากมรรคา            พุทธเจ้า
กุศลใดแม่กอบมา           มอบเจ้า จากจินต์
ผสมสุขเจ้าคลุกเคล้า       เจริญยิ่งสัทธรรม
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 
กระบี่ฯ ขอ น้อมเศียร ศิระเกล้า
นำพรธรรม พระผ่านเกล้า มอบพี่เฟื่องฟ้า
อีกกุศล ที่กระบี่ฯ ได้ทำมา
ที่บูชา รัตนตรัย ให้เป็นทุน

กอบรวมกับ กุศลที่ พี่ได้สร้าง
ให้สล้าง สว่างไสว ไปนำหนุน
ให้พี่เฟื่องฯ นำไป ใช้เป็นทุน
กุศลหนุน วิบากนำ ค้ำชีวา

ให้พี่เฟื่องฯ ปราดเปรื่องธรรม นำกุศล
ให้ดาลดล สู่วิมุติ หลุดตัณหา
ให้จิตพี่ ตั้งมั่น ดั่งเขาศิลา
ไม่โอนเอน ไปมา ดั่งต้องลม

ให้ห่างเขลา ห่างธุลี ที่สถิต
อยู่ในจิต มาช้านาน ถูกพาลผสม
กำจัดพาล ขจัดมาร ห่างจากตม
ให้พี่เฟื่องฯ สุขสม ตลอดกาลเจริญในธรรมค่ะ

Happy birthday ครับ
อี๊ด(เจ้าเก่า)
นายมาลาการพึงทำพวงดอกไม้ให้มากจาก กองดอกไม้แม้ฉันใด
มัจจสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพ ควรทำกุศลไว้ให้มากฉันนั้น.

กลิ่นดอกไม้ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้
กลิ่นจันทน์หรือกลิ่นกฤษณาและกลัมพักก็ฟุ้งไปไม่ได้
แต่กลิ่นของสัตบุรุษฟุ้งไปทวนลมได้
กลิ่นจันทน์ก็ดีแม้กลิ่นกฤษณาก็ดี
กลิ่นอุบลก็ดี
กลิ่นมะลิก็ดี
กลิ่นศีลเป็นเยี่ยมกว่าคันธชาตนั่น.


สุขสันต์วันเกิดครับเจริญในธรรมครับ.
ลานอักษร เปี่ยมเวทย์มนต์ กลอักขระ
น้องคหฯ ชื่นชม คนร่ายมนต์
ฉันเฝ้าดู ปีติล้น ชื่นกมล
เฟื่อง(ฟ้า)เสกมนต์ กลอักษร ไพเราะจัง

มนต์พี่เฟื่อง จับจิต ชวนให้คิด
ให้มวลมิตร ชิดทาง สู่ทางสัมฯ
คืนและวัน คล้อยเคลื่อนไป เป็นสัจจะธรรม
ต้องก่อกรรม เป็นความดี เช่นเฟื่องฟ้า

ตามสมมุติ กำหนด 20(พย.)นี้
จึงเปรมปรี เข้าร่วม อวยพรให้
ให้พี่เฟื่อง มีชัยต่อ มารร้ายใดใด
ไร้โรคภัย เบียดเบียน จนนิพพาน

เจริญในธรรมยิ่งๆ
ขอขอบคุณ

ทุกถ้อยคำ จากมิ่งมิตร พาจิตใส
ดุจแสงจันทร์ ผ่องอำไพ ในฟ้ากว้าง
เปรียบแผนที่ อย่างดี เพื่อชี้ทาง
มิอ้างว้าง ด้วยกัลยาฯ พาก้าวไป

ขอขอบคุณ แม่หิ่งห้อย และกระบี่ฯ
ท่านคห บดี ที่ยิ่งใหญ่
อีกจีระ ที่ล้นหลาก มากน้ำใจ
ที่อุตส่าห์ อวยพรชัย ให้เฟื่องฟ้า

ฉันจะเกิด ได้อย่างไร ถ้าไร้แม่
ได้ดื่มนม แท้ๆ ที่แม่หา
กลั่นจากอก ทั้งสอง ของมารดา
แม่เหนื่อยล้า เพียงใด ใคร่จดจำ

ขนมเค้ก จะเก็บไว้ เพื่อให้แม่
จะดูแล ให้ท่านสุข ทุกเช้าค่ำ
จะเอ่ยรัก อย่างน้อยๆ สักร้อยคำ
และกล่าวย้ำ ฉันรักแม่ แท้กว่าใคร...เฟื่องฟ้า

ขอขอบคุณในคำอวยพรของทุกๆท่าน ขอให้มีความสุขเช่นกัน
สุขสันต์วัเกิดเจ้าค่ะพี่เฟื่องฟ้า


ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะเจ้าคะ
น้ำเค็มสบายดีเจ้าค่ะ


ธมฺมปีติ สุขํ เสติ วิปฺปสนฺเนน เจตสา
อริยปฺปเวทิเต ธมฺเม สทา รมติ ปณฺฑิโต
ผู้มีปีติในธรรมมีใจผ่องใสแล้วย่อมอยู่เป็นสุข
บัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยะเจ้าประกาศแล้วในกาลทุกเมื่อเจริญในธรรมเจ้าค่ะ.
ฉันจะเกิด ได้อย่างไร ถ้าไร้แม่
ได้ดื่มนม แท้ๆ ที่แม่หา
กลั่นจากอก ทั้งสอง ของมารดา
แม่เหนื่อยล้า เพียงใด ใคร่จดจำ

ขนมเค้ก จะเก็บไว้ เพื่อให้แม่
จะดูแล ให้ท่านสุข ทุกเช้าค่ำ
จะเอ่ยรัก อย่างน้อยๆ สักร้อยคำ
และกล่าวย้ำ ฉันรักแม่ แท้กว่าใคร...เฟื่องฟ้า

สายฝนพรม โปรยปราย ดั่งสายฟ้า
จากนภา สู่ดินแดน แสนสดใส
ดุจคำพร ทุกคนกอบ มอบด้วยใจ
ให้เฟื่องฟ้า สุขฤทัย ทุกวันคืน

ความกตัญญู ที่พี่ มีให้แม่
รังสีแผ่ ทั่วโลกา นภาผืน
กตเวที มีต่อแม่ แท้ยั่งยืน
ยังจิตแม่ ให้ชุมชื่น ด้วยความรักชื่นชมต่อความกตัญญู ค่ะ


ขอขอบคุณท่านน้ำเค็ม และทุกๆท่านอีกครั้ง
...คำอบรมสั่งสอนทุกบทตอน ยังอยู่ในความทรงจำเสมอ...


วัน คล้ายวัน เกิดกวี ที่งดงาม
เกิด รูปนาม ชื่อเฟื่องฟ้า น่าหลงใหล
ของ กวี แห่งธรรม ธรรมะไทย
เฟื่องฟ้า ไชร้ เป็นที่รัก ของทุกคน

ให้มั่งมี ยศสุข และสรรเสริญ
พร้อมเผชิญ อุปสรรค ไม่สับสน
ต้วยสติ ด้วยทมะ การฝึกตน
ให้ล่วงพ้น ทุกข์โศก ให้โชคดี
@ อวยพรเฟื่องฟ้า @

@ขออวยพร ย้อนหลัง ด้วยหวังว่า
ท่านเฟื่องฟ้า คงไม่ โกรธให้ฉัน
20 พ.ย. วันเกิด ประเสริฐพลัน
อยากขอมอบ ของขวัญ กำนัล คุณ

@ ด้วยเพราะรัก แม้ไม่ ได้มาหา
ขอส่งใจ ปรารถนา มาเกื้อหนุน
ขอให้ท่าน สดใส ด้วยใบบุญ
ขอให้ท่าน อบอุ่น ด้วยบุญญา

@ ขอคุณพระ คุ้มครอง ปกป้องท่าน
ขอบริวาร ญาติธรรม ที่ล้ำค่า
แวดล้อมท่าน ด้วยความสุข ทุกเวลา
ขอเทวดา คุ้มภัย ให้อีกทาง

@ ให้อายุ ยืนยาว ราวศตวรรษ
และปฏิบัติ ธรรมะ แจ้งกระจ่าง
ให้วรรณะ ผ่องใส ไม่จืดจาง
สุขสว่าง กายใจ ไร้ราคี

@ ให้กำลัง แข็งแรง แกร่งและคึก
ดุจโคถึก แข็งแรง แกร่งทุกที่
กล้ามเป็นมัด กำยำ...อย่าขำซี (อะแฮ่ม !)
เพื่อชีวี เป็นสุข ทุกคืนวัน

@ ขอวันเกิด ปีนี้ ดีกว่าเก่า
อย่าทุกข์เศร้า เหงาหงอย พลอยหุนหัน
ให้ร่าเริง แจ่มใส ไร้จาบัลย์
ให้สุขสันต์ วันเกิด...เถิด เฟื่องฟ้า...

..........พุดเดิล
 เปิดอ่านหน้านี้  5579 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย