เชิญร่วมแสดงมุทิตาวันเกิด ท่านเช่นนั้น 17 ตค.

 หิ่งห้อยน้อย   21 ต.ค. 2553 
ขออภัย ป้ามา ช้าไปหน่อย
เพราะต้องคอย กลับมา จากงานหลวง
ไปในถิ่น ไม่มีเน็ต ให้ร้าวทรวง
เวลาก็ล่วง วันก็ผลอย ไม่คอยใคร

ครบวันเกิด อีกรอบ ท่านเช่นนั้น
จงสุขสันต์ ระรื่น จิต ตื่น ใส
จิตมิมัว หรือหม่นหมอง จากผองภัย
มารทั้งหลาย มิกรายใกล้ ให้ ระคาง

ทั้งทางโลก ทางธรรม นำรุดหน้า
มวลตัณหา ทิ้งรากไป ให้เมินหมาง
หมั่นในพระ สัทธรรม นำสู่ทาง
ไม่มีร้าง ห่างธรรม องค์มุนี

ให้ดวงตา ของท่าน สู่พิสุทธิ์
การเจริญธรรม เร็วรุด สู่สุขขี
กิเลสกาม สามตัณหา หมดทันที
มวลธุลี หมดสิ้นไป จากนัยนาสุขสันต์เนื่องครบรอบวันเกิด 17 ตค นี้ ค่ะเจริญในธรรม เจ้าค่ะ
    

กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยู่ในกาลก่อน
เธอจงยังกิเลส เครื่องกังวลนั้น
ให้เหือดแห้งหายไป

กิเลสเครื่องกังวลใด
จงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง

ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลาง
ก็จักเป็นมุนีผู้สงบระงับแล้วเที่ยวไป ... ดังนี้เจริญในธรรม เจ้าค่ะRELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย