เชิญร่วมอนุโมทนาบุญในการบรรยายธรรม และเจริญอานาปานสติในวันธรรมสวนะขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

 หิ่งห้อยน้อย  -:- เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ -:-

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
(การฟังธรรมตามกาล เป็นอุดมมงคล)

****************************

ชาวบ้านตำบลห้วยไคร้ อำเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๔๓ ท่าน มาถือศีลอุโบสถที่วัดห้วยไคร้
ในวันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
ทั้งหมดเป็นชาวอีสาณที่อพยพมาตั้งรกรากที่หมู่บ้านนี้

ระยะทางจากบ้านแม่ ถึงอ.ด่านลานหอย ประมาณ ๗๕ กม.ค่ะ
ระยะทางจากถนนใหญ่เข้าไปในหมู่บ้านอีก ประมาณ ๓๒ กม.ค่ะ
รวม ๑๐๗ กม. ค่ะ

ขออนุโมทนาบุญก็ท่านผู้มีบุญเหล่านี้
ที่ได้มีโอกาสฟังพระสัทธรรมจากพระไตรปิฎก ที่แม่อัญเชิญไปให้ฟังเจ้าค่ะ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ   


5,961

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย