เชิญร่วมอนุโมทนาบุญในการบรรยายธรรม และเจริญอานาปานสติในวันธรรมสวนะขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

 หิ่งห้อยน้อย   30 ก.ย. 2555

 

-:- เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ -:-

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
(การฟังธรรมตามกาล เป็นอุดมมงคล)

****************************

ชาวบ้านตำบลห้วยไคร้ อำเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๔๓ ท่าน มาถือศีลอุโบสถที่วัดห้วยไคร้
ในวันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
ทั้งหมดเป็นชาวอีสาณที่อพยพมาตั้งรกรากที่หมู่บ้านนี้

ระยะทางจากบ้านแม่ ถึงอ.ด่านลานหอย ประมาณ ๗๕ กม.ค่ะ
ระยะทางจากถนนใหญ่เข้าไปในหมู่บ้านอีก ประมาณ ๓๒ กม.ค่ะ
รวม ๑๐๗ กม. ค่ะ

ขออนุโมทนาบุญก็ท่านผู้มีบุญเหล่านี้
ที่ได้มีโอกาสฟังพระสัทธรรมจากพระไตรปิฎก ที่แม่อัญเชิญไปให้ฟังเจ้าค่ะ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ -:-

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
(การฟังธรรมตามกาล เป็นอุดมมงคล)

****************************

บัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลือง
อนึ่ง แม้บุรุษของพระยายมก็ปรากฏแก่ท่านแล้ว
ท่านตั้งอยู่ในปากแห่งความเสื่อม
อนึ่งเสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มีฯ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ -:-

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
(การฟังธรรมตามกาล เป็นอุดมมงคล)

****************************

ท่านจงทำที่พึงแก่ตน
จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิต
ท่านเป็นผู้มีมลทินอันขจัดแล้ว
ไม่มีกิเลสเครื่องยียวนจักถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ -:-

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
(การฟังธรรมตามกาล เป็นอุดมมงคล)

****************************

บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชรานำเข้าไปแล้ว
เตรียมจะไปยังสำนักของพระยายม
อนึ่ง ที่พักในระหว่างของท่านก็ยังไม่มี
และเสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มี


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ -:-

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
(การฟังธรรมตามกาล เป็นอุดมมงคล)

****************************

การเจริญอานาปานสติในอิริยาบท นั่ง
มีสติกำหนดรู้ อยู่กับลมหายใจ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ -:-

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
(การฟังธรรมตามกาล เป็นอุดมมงคล)

****************************

การเจริญอานาปานสติในอิริยาบท นั่ง
มีสติกำหนดรู้ อยู่กับลมหายใจ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ -:-

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
(การฟังธรรมตามกาล เป็นอุดมมงคล)

****************************

การเจริญอานาปานสติในอิริยาบท ยืน
มีสติกำหนดรู้ อยู่กับลมหายใจ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ -:-

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
(การฟังธรรมตามกาล เป็นอุดมมงคล)

****************************

การเจริญอานาปานสติในอิริยาบท lเดิน
มีสติกำหนดรู้ อยู่กับลมหายใจ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ -:-

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
(การฟังธรรมตามกาล เป็นอุดมมงคล)

****************************

การเจริญอานาปานสติในอิริยาบท นอน
มีสติกำหนดรู้ อยู่กับลมหายใจ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ -:-

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
(การฟังธรรมตามกาล เป็นอุดมมงคล)

****************************

การเจริญอานาปานสติในอิริยาบทนอน
มีสติกำหนดรู้ อยู่กับลมหายใจ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 เปิดอ่านหน้านี้  5742 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย