เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต .. วันเกิดคุณหนูนิด (ชุติมา) เจ้าค่ะ


สุขสันต์ วันคล้ายวันเกิดค่ะคุณชุ


๐ ให้คุณชุ ประสบสุข ทุกค่ำเช้า
ให้จิตเจ้า ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว
แม้นปรารถนา นิพพาน ได้ดังใจ
อุปสรรคใด จงลด หมดเร็วพลัน


๐ วันที่หก กันยายน ครบเวียนมา
ขอนำพร เทพ เทวา มารังสรรค์
อีกกุศล ผลบุญ หนุนเร็วพลัน
สังโยชน์ละ ขาดสะบั้น ปราศธุลี


เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป เจ้าค่ะ


DT0018

หิ่งห้อยน้อย
สุขสันต์ วันคล้ายวันเกิดค่ะคุณชุ

๐ แม้ต้องการ หวังวิมุตติ ดุจนักปราชญ์
ผู้ประกาศ อริยะ ละความหมอง
ธรรมในธรรม นั้นตั้ง ตามครรลอง
จิตผุดผ่อง ปราศธุลี ที่นัยนาฯเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป เจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1  / หิ่งห้อยน้อย / 6 ก.ย. 2555 เวลา 22:57 น. 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองกิเลสเครื่องกังวลใด
มีอยู่ในกาลก่อน

เธอจงยังกิเลส เครื่องกังวลนั้น
ให้เหือดแห้งหายไป

กิเลสเครื่องกังวลใด
จงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง

ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลาง
ก็จักเป็นมุนีผู้สงบระงับแล้วเที่ยวไปเจริญในธรรม เจ้าค่ะ
ความคิดเห็นที่ 2  / หิ่งห้อยน้อย / 6 ก.ย. 2555 เวลา 23:01 น. ขอให้เจ๊ชุพานพบแต่สิ่งที่ดีตลอดไปครับ

อี๊ด(เจ้าเก่า)

ความคิดเห็นที่ 3  / jira3518 / 7 ก.ย. 2555 เวลา 23:56 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  4323 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย