เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต .. วันเกิดคุณหนูนิด (ชุติมา) เจ้าค่ะ

 หิ่งห้อยน้อย   6 ก.ย. 2555

 
สุขสันต์ วันคล้ายวันเกิดค่ะคุณชุ


๐ ให้คุณชุ ประสบสุข ทุกค่ำเช้า
ให้จิตเจ้า ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว
แม้นปรารถนา นิพพาน ได้ดังใจ
อุปสรรคใด จงลด หมดเร็วพลัน


๐ วันที่หก กันยายน ครบเวียนมา
ขอนำพร เทพ เทวา มารังสรรค์
อีกกุศล ผลบุญ หนุนเร็วพลัน
สังโยชน์ละ ขาดสะบั้น ปราศธุลี


เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป เจ้าค่ะ 

สุขสันต์ วันคล้ายวันเกิดค่ะคุณชุ

๐ แม้ต้องการ หวังวิมุตติ ดุจนักปราชญ์
ผู้ประกาศ อริยะ ละความหมอง
ธรรมในธรรม นั้นตั้ง ตามครรลอง
จิตผุดผ่อง ปราศธุลี ที่นัยนาฯเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป เจ้าค่ะ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองกิเลสเครื่องกังวลใด
มีอยู่ในกาลก่อน

เธอจงยังกิเลส เครื่องกังวลนั้น
ให้เหือดแห้งหายไป

กิเลสเครื่องกังวลใด
จงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง

ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลาง
ก็จักเป็นมุนีผู้สงบระงับแล้วเที่ยวไปเจริญในธรรม เจ้าค่ะ


ขอให้เจ๊ชุพานพบแต่สิ่งที่ดีตลอดไปครับ

อี๊ด(เจ้าเก่า)
 เปิดอ่านหน้านี้  5846 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย