@โลกวิจิตรพิศดาร

 motorola31313@gmail.com   9 ส.ค. 2555

* สรรพสิ่งที่เป็นไปได้ในสากลโลกเพราะเกิดจากจิต เพราะจิตที่วิจิตร,จึงทำให้สัญญาวิจิตร,สัญญาวิจิตร,เพระตัณหาวิจิตร,ตัณหาวิจิตรสัตว์เลยทำกรรมที่วิจิตร,เมื่อกรรมวิจิตรจึงทำให้กำเนิดของสัตว์วิจิตร,เมือกำเนิดวิจิตรจึงทำให้สัตว์ในโลกมากมายและวิจิตรพิศดาร ซึ่งเกิดจากสมรรถนะของจิตรที่วิจิตร
 เปิดอ่านหน้านี้  5855 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย