ปฏิบัติธรรม ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 สำหรับบุคคลจำพวกที่ 2

 สุมล   29 มี.ค. 2555

 ปฏิบัติธรรม ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555
สำหรับบุคคลจำพวกที่ 2 บุคคลผู้วิปัญจิตัญญู
โทร.089-766-2373


สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
เกิดขึ้นแล้วดับไป
มีแล้วหายไป
การเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่ง

เราจะปฏิบัติตามพระธรรมเทศนานี้ได้อย่างไร ??

ลองปฏิบัติตามดังนี้ครับ
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฌาน 1
หายใจแรง ๆ เต็มปอดให้สม่ำเสมอ แล้วท่องในใจว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ๆๆๆๆๆ ไปจนกว่าจะเกิดปีติสุข ซาบซ่าน ขนลุก ฯลฯ เข้าสู่ปฐมฌาน
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฌาน 2
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฌาน 3
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฌาน 4

เกิดขึ้นแล้วดับไปฌาน 1
หายใจแรง ๆ เต็มปอดให้สม่ำเสมอ แล้วท่องในใจว่า เกิดขึ้นแล้วดับไป ๆๆๆๆๆ ไปจนกว่าจะเกิดปีติสุข ซาบซ่าน ขนลุก ฯลฯ เข้าสู่ปฐมฌาน
เกิดขึ้นแล้วดับไปฌาน 2
เกิดขึ้นแล้วดับไปฌาน 3
เกิดขึ้นแล้วดับไปฌาน 4

มีแล้วหายไปฌาน 1
หายใจแรง ๆ เต็มปอดให้สม่ำเสมอ แล้วท่องในใจว่า มีแล้วหายไป ๆๆๆๆๆ ไปจนกว่าจะเกิดปีติสุข ซาบซ่าน ขนลุก ฯลฯ เข้าสู่ปฐมฌาน
มีแล้วหายไปฌาน 2
มีแล้วหายไปฌาน 3
มีแล้วหายไปฌาน 4

การระงับสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่งฌาน 1
หายใจแรง ๆ เต็มปอดให้สม่ำเสมอ แล้วท่องในใจว่า การระงับสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่ง ๆๆๆๆๆ ไปจนกว่าจะเกิดปีติสุข ซาบซ่าน ขนลุก ฯลฯ เข้าสู่ปฐมฌาน
การระงับสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่งฌาน 2
การระงับสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่งฌาน 3
การระงับสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่งฌาน 4. 

 
คนผู้แสวงหาความสุขเพื่อตนพึงกำจัดความรำพัน
ความทะยานอยากและความโทมนัสของตน
พึงถอนลูกศร คือกิเลสของตนเสีย
เป็นผู้มีลูกศร คือ กิเลสอันถอนขึ้นแล้ว
อันตัณหาและทิฐิ ไม่อาศัยแล้ว
ถึงความสงบใจ ก้าวล่วงความเศร้าโศกได้ทั้งหมด
เป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกย่อมจักเยือกเย็น ฉะนี้แลพระพุทธเจ้า มีคุณไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ
พระธรรมเจ้า มีคุณไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ
พระสงฆเจ้า มีคุณไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ
ด้วยสัจจะนี้ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน บรรลุธรรมเร็วพลันเทอญ.


เจริญในธรรมครับ. 
 เปิดอ่านหน้านี้  5849 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย