เชิญร่วมอนุโมทนาบุญการปฏิบัติธรรม ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เนื่องในวันเกิดหิ่งห้อยน้อย

 หิ่งห้อยน้อย   26 ม.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
จิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ดังภูเขาศิลา
ไม่กำหนัดในอารมณ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด
ไม่โกรธในอารมณ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธ

จิตของบุคคลใดอบรมได้ดังนี้
ความทุกข์จักมีมาแต่ที่ใดเล่าผู้รื่นเริงในธรรม

จากภาพการเจริญอานาปานสติในรอบแรก ของวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
ณบ้านปุณยารมย์ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๔ ท่าน คือ

จาก กทม. ๒ ท่าน คือ คุณนัท และคุณสุพล
จาก จ.น่าน ๑ ท่าน คือ คุณสุนทร
จาก จ.กาญจนบุรี คือ ครูกานดา หรือครูสาย
จาก จ.พิษณุโลก ๑๐ ท่าน

๓ ภาพล่าง คือ คุณสุพล จาก กทม. คุณนัท จาก กทม.
และคุณสุนทร จาก จ.น่าน เพื่อนชาวเฟสบุค ค่ะ

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• นํานั่งสมาธิ/นั่งสมาธิ 10 นาทีก่อนนอน

• เราเจริญทางไว้ ซึ่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

• ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย