เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบล็อกพิมพ์พระสมเด็จนางพญา2หน้า

 pmprasert2520   13 ธ.ค. 2554

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบล็อกพิมพ์พระสมเด็จนางพญา2หน้า ขนาด 2.5x3.5 ซม
สร้างเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
ราคาค่าบล็อก ออกแบบ แกะพิมพ์ 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นนับแสนบาท
ร่วมบุญตามศรัทธา จำกัดจำนวนการสร้าง 2,555 องค์ วัน 5 เดือน 5 ปี 2555

ผงมวลสารที่มีในขณะนี้

1. อิฐเก่า150 ถึง 2,000 ปี (วัดพระปฐมเจดีย์)
2. อิฐเก่า 1,000 ถึง 2,000 ปีและผงธูป (วัดพระประโทนเจดีย์)
3. กาฝากต้นขนุน
4. กาฝากต้นทับทิม
5. รังนางพญาปลวก
6. ผงแป้งเจิมระฆังทอง ใบโพธิ์ระฆังทอง (ตอนรับกฐินหลวงวัดพระปฐมเจดีย์)
7. ไม้ขนุน 150 ปี (วัดพระปฐมเจดีย์)
8. อำพัน 150 ปี(วัดพระปฐมเจดีย์)
9. คดองค์พระปฐมเจดีย์ ที่ได้มาตอนบูรณะองค์พระ
10. สร้อยประคำ ประเทศอินเดีย
11. ใบต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้ ประเทศอินเดีย (มีพระท่านนำมาถวายไว้)
12. กาฝากต้นคูน (ทางทิศตะวันออก)
13. น้ำพระพุทธมนต์จากที่ต่างๆ วัดพระปฐมเจดีย์ วัดโสธร รอยพระพุทธบาท
14. มวลสารอื่นๆ มีเนื้อว่านต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามศรัทธาหรือรายการข้างต้น โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด บางบัวทอง
ชื่อบัญชีออมทรัพย์ : PRASERT Banghka (พระมหาประเสริฐ เตชสีโล)
เลขที่บัญชี : 263-1-12238-9

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามศรัทธาบุญกุศลนั้นอยู่ที่ท่านทั้งหลาย
เป็นเพียงผู้บอกบุญ แม้พญามารเสนามารยังพ้ายแพ้พุทธคุณ

การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้
1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว ก็จะเลิกเว้นการจองเวร
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษ เสือร้าย ไม่อาจเป็นภัย
5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิด จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า

ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ
การจัดสร้างพระพุทธรูปและสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้น ในงานวันเกิด งานมงคลต่าง ๆ การฉลองยศหรือตำแหน่ง การทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไปอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปพุทธะบูชา มหาเตโช ธัมมะบูชา มหาปัญโญ
สังฆบูชา มหาโภคาวะโต อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปนั้น จะสร้างด้วยวัตถุใด ๆ ก็แล้วแต่ ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ จะเกิดในภพใดภูมิใดไม่ว่ามนุษย์และเทวดา อินทร์พรหมทุกหมู่เหล่าจะได้เป็นประมุข ประธาน มียศ วาสนา อำนาจ และบริษัทบริวารมาก เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ จะได้เกิดเป็นบรมกษัตริย์ สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร และจะได้เกิดเป็นพระบรมจักรพรรดิติดต่อกันถึง 10 ชาติ บริบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญทุกประการ จะไปในทิศหนตำบลใดย่อมมีเทวดาและมนุษย์บูชาในที่ทั้งปวง ถ้าปราถนาเป็นสาวกบารมีญาณ สาวิกาบารมีญาณ ปัจเจกภูมิและพระพุทธภูมิสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมสัมฤทธิ์สำเร็จตามความปราถนาทุกประการ ย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณอันงดงาม เหมือนทองคำชมพูนุท เป็นผู้มีเสียงไพเราะ เป็นผู้มีทรวดทรงดี เป็นผู้มีรูปสวยงาม เป็นใหญ่ในที่ทั้งปวง ไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้มีบริวารมากและบริวารเคารพในที่ทุกสถานในกาลทุกแห่ง เป็นพระราชามหากษัตริย์ เป็นพระเจ้าบรมจักรพรรดิ เป็นพระราชาแห่งเทพยดาในเทพนิกายทั้งหลาย เป็นท้าวสักกะเทวราชและท้าวมหาพรหม สมบัติอันพึงรื่นรมย์ในเทวโลกและมนุษย์โลก ความที่อาศัยคุณเครื่องถึงพร้อมด้วยมิตรแล้ว เป็นผู้มีปัญญาตั้งมั่นในสัมมาทิฎฐิ เป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุติ มี
ปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ และวิโมกข์ ๓ และสาวกบารมีญานสาวิกาบารมีญาณ ปัจเจกโพธิญาณ พุทธภูมิ อิฐผลทั้งปวงนั้น เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้น คุณเครื่องถึงพร้อมคือบุญนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา หรือพนักงานประจำ

ที่ต้องการหารายได้เสริม

แบบPast-time รายได้ 5000-10000 บ/ด
แบบFull-time รายได้ 10000-20000 บ/ด

คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !!
- ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจในการทำงาน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
FULL-TIME 20,000 บาทขึ้นไป / เดือน

คิดรายได้ให้เราทุกวันและโอนเงินผ่าน ATM ทุกวันพฤหัส 1 เดือนโอน 4 ครั้ง ดูรายละเอียดก่อนได้นะคะ
อยากเป็นวัยรุ่นที่ First Class มีเงินใช้สอยอย่างไม่ขาดสาย

สามารถตอบโจทย์ชิวิตของคุณได้

คุณเองก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างเราได้
โอกาสที่ดีมาถึงคุณแล้ว สนใจกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียด(รับจำนวนจำกัด)
http://www.thefirst-one.com/clients/join/031885
ผู้เป็นเจ้าภาพบล็อกพิมพ์พระสมเด็จนางพญา2หน้า ร่วมบุญตามศรัทธา จำกัดจำนวนการสร้าง 2,555 องค์ วัน 5 เดือน 5 ปี 2555

สร้างเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

ในอนาคตกาลท่านจะได้ซึ่ง โภคสมบัติ รูปสมบัติ บริวารสมบัติ อันถึงพร้อมด้วยบุญที่ท่านได้สร้างบล็อกแม่พิมพ์พระครั้งนี้แน่แท้

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามศรัทธาหรือรายการข้างต้น โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด บางบัวทอง
ชื่อบัญชีออมทรัพย์ : PRASERT Banghka (พระมหาประเสริฐ เตชสีโล)
เลขที่บัญชี : 263-1-12238-9

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามศรัทธาบุญกุศลนั้นอยู่ที่ท่านทั้งหลาย
เป็นเพียงผู้บอกบุญ แม้พญามารเสนามารยังพ้ายแพ้พุทธคุณ

นางละไม โพธิสาร และครอบครัว ร่วมบุญ 300 บาท

น.ส.วัชรีพร โพธิสาร ร่วมบุญ 200 บาท

นางสุนทรี โตศรีพลับ ร่วมบุญ 1,000 บาท
ท่านได้สร้างบล็อกแม่พิมพ์ ( มาทำบุญด้วยตัวเอง )

พระกิตติ กนฺตวิโร ร่วมทำบุญ 200 บาท

น.ส. บุญมี เลิศวลัยรัตน์ ร่วมทำบุญ 1,000 บาท

คุณคณพศ ศรศรีวิวัฒน์ ร่วมทำบุญ 300 บาท

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามศรัทธาหรือรายการข้างต้น โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด บางบัวทอง
ชื่อบัญชีออมทรัพย์ : PRASERT Banghka (พระมหาประเสริฐ เตชสีโล)
เลขที่บัญชี : 263-1-12238-9

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามศรัทธาบุญกุศลนั้นอยู่ที่ท่านทั้งหลาย
เป็นเพียงผู้บอกบุญ แม้พญามารเสนามารยังพ้ายแพ้พุทธคุณ
 เปิดอ่านหน้านี้  5838 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย