เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านเฟื่องฟ้าค่ะ

 หิ่งห้อยน้อย   20 พ.ย. 2554

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

๐ กราบขอพร พระบารมี พระศาสดา
ปกป้องเจ้า เฟื่องฟ้า สง่าศรี
พบแต่สุข ทุกทิวา และราตรี
อย่าได้มี ความขุ่น ว้าวุ่นใจ

๐ เจริญธรรม ก้าวหน้า ลุสัจธรรม
มิระกำ ผ่องพิศ จิตสดใส
แม้เฟี่องฟ้า ปรารถนา ในสิ่งใด
สำเร็จไซร้ ให้ได้ ดั่งจินตนา


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
สุขสันต์เนื่องคล้ายวันเกิด ๒๐ พฤศจิกายน

๐ ยี่สิบพฤศจิกาครบรอบ .. เวียนมา
น้อมพรให้เฟื่องฟ้า ......... สุขยิ่ง
ขอน้อมสัจจ์ศาสดา ......... แทนถ้อย วจีกาญจน์
พบแต่สุขสู่เจ้า .............. ยิ่งแท้กุสลา

๐ ทานใดไปเลิศเท่า ....... ธรรมทาน
ทานที่ท่านเจือจาน ......... ก่อเกื้อ
ผลานิสงส์กุศลทาน ......... มีอยู่
ขอจงส่งผลเอื้อ ............. ท่านให้ลุธรรม

๐ ศีลใดไป่เลิศเท่า ......... ปาฏิโมกข์ สังวร
อานิสงส์พาพ้นโศก ......... ทุกหล้า
สีลาพาพ้นวิโยค ............. อีกให้ พ้นพาล
ปกป้องผ่องเจิดจ้า ........... เจริญยิ่งอินทรีย์

๐ ภาวนา ใดไป่เลิศเท่า .... ทรงฌาน
ผลานิสงส์พาสู่ญาณ ........ ยิ่งแท้
ท่านเพียรจิตสู่ฌาน ......... มุ่งมั่น
บุญที่เพียรสั่งสมแล้ ......... ลุมัคค์ผลผลา


ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปค่ะเจริญในธรรม เจ้าค่ะ
จิตแสดงคารวะกตัญญู..เราอาจรู้ด้วยจิตใช่คิดเอา
จิตคิดรู้ว่าผู้มีรักในเขา..ย่อมบอกเล่าถึงจิตใจอันการุณ
ผู้ใดควรน้อบน้อมควรบูชา..อันมีองค์พระศาสดาเป็นที่หนึ่ง
อีกมากนั้นพระทุกองค์เป็นที่พึ่ง...สรณะนั้นเพียงหนึ่งตลอดกาล
ขอความสุข ความสวัสดี มีแด่ผู้ปริยัติ ปฏิบัติตามคำสอนขององค์ศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างเช่นคุณเฟื่องฟ้าด้วยเถิดเจ้าค่ะ
เนื่องในวันเกิดของคุณพี่เฟื่องฟ้า หนูนิดตามมาขอร่วมอำนวยพรให้คุณพี่เฟื่องฟ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตเบิกบานในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเจ้าค่ะ ....


หนูนิด ถึงจะมาสายดีกว่าไม่มาเจ้าค่ะ
# ขออวยพรย้อนหลังวันเกิด แด่....คุณเฟื่องฟ้า ..คนชาวฟ้า

.........

@ ขออวยพรย้อนหลังด้วยหวังว่า
คุณเฟื่องฟ้าคงจะสดับถ้อย
อาจเงียบหายห่างเหินเกินรอคอย
เวลาน้อยขออ้างอย่างหน้าเป็น

@ มาเป็นครูรู้ซึ้งถึงหน้าที่
ภาระมีหนักอึ้งพึ่งรู้เห็น
ศิษย์ตัวน้อยคอยเราทุกเช้าเย็น
กิน,เรียน,เล่น,พักผ่อน นอนด้วยกัน

@ อย่าเพิ่งคิด จิดย้อน เรื่องนอนนะ
อยู่อย่างพระ อย่างครู ผู้ขยัน
มาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสัมพันธ์
ร่วมสร้างสรรค์ ความรู้ แบบครูดอย

@ อ่านไม่ออก บอกย้ำ ก็ทำได้
ต้องจ้ำจี้ จ้ำไช แล้วใช้สอย
เด็กเขาซื่อ สดใส ใช่ใจลอย
ครูก็พลอย เป็นปลื้ม ลืมเหนื่อยลง

@ อยากจะบอก เฟื่องฟ้า ว่าเหนื่อยบ้าง
แต่จะสร้าง ความฝัน อันสูงส่ง
ให้ความรู้ เป็นทาน เป็นงานตรง
ให้มั่นคง แก่ใจ อย่างไม่ท้อ

@ ในวาระ มาถึง ซึ่งวันเกิด
สิ่งประเสริฐ ใดใด อยากใคร่ขอ
ให้บังเกิด แก่คุณ หนุนถักทอ
เป็นบุญก่อ เสริมสร้าง ทางชีวี

@ ให้ชีวิต สดใส ไร้เศร้าหมอง
มีเงินทอง ทรัพย์สิน ทุกถิ่นที่
มีสุขภาพ แข็งแรง แข็งแกร่งดี
บนวิถี แห่งธรรม เครื่องนำพา

@ ให้สัมผัส จิตถึง ซึ่งวิมุติ
เกษมผุดผ่องใสไร้ปัญหา
ให้แจ่มแจ้งแก่ใจได้ปัญญา
ส่องแสงจ้าบรรเจิด ...วันเกิดเอย... เปิดอ่านหน้านี้  5847 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย