อยากให้ประเทศไทยมีแต่คนดี

 มงคล   12 มี.ค. 2554

ทุกๆคนหวังอยากให้ประเทศไทยมีแต่คนดีไม่มีโจร นักเลงมาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน อยากให้คนในประเทศไทยสามัคคีกันเป็นกำลังให้ประเทศ ป้องกันข้าศึกศัตรูรุกราน ถ้าหากคนไทยไม่ช่วยกันรักษาประเทศไทย ใครเล่าจะรักษา
อยากที่เป็นไปได้ไม่ดีกว่าเหรอครับ :)
แหม ยังไงเราก็สามัคคีกันได้ไม่ใช่เหรอ
สวัสดีค่ะ ท่านกัลญาณมิตร ทุกท่านค่ะ

มีคนดีก็ต้องมีคนไม่ดีด้วยเป็นของคู่กัน แต่ถ้าจะขอ ก็อยากจะขอให้มี่คนไม่ดีน้อยกว่าคนดี ดีกว่านะคะ

เจริญในธรรม ค่ะ
อืมใช่ และเราก็ขอให้ทุกๆคนในนี้บอกวิธีเข้าเกมอวตารธรรมะหน่อยสิ โหลดหลายรอบแล้ว เข้าไม่ได้สักที ว่าจะไปนั่งสมาธิในเกมเสียหน่อย
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

รักกันไว้เถิด

อยากให้ประเทศไทยมีแต่คนดี

....................

ผมว่า..สิ่งที่คุณมงคล อยากให้เป็น เป็นไปได้ยาก เพราะ ขัดกับความเป็นจริง

ของสังคม ที่มีทั้ง คนดีและคนไม่ดี ที่ปลาย ๒ ข้างของ กร๊าฟ"รูประฆังคว่ำ"

ดังรูปประกอบ คนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางของกร๊าฟเปลี่ยนเป็นคนดีหรือไม่ดีได้

ถ้าอยากให้สังคมดี จึงต้องสร้างกฏระเบียบบังคับให้คนเป็นคนดีไม่ทำถูกลงโทษ

แต่คนก็จะยังคงทำไม่ดี ถ้าไม่มีใครเห็น จึงต้องมีธรรมะมากำกับให้มีคุณธรรม

"หิริ-โอตัปปะ" ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด ไม่มีคนเห็นก็กลัว

บาปไม่กล้าทำผิดได้ อยากให้ประเทศไทยมีแต่คนดี จึงต้องใช้กฏหมาย และ

จริยธรรมมากำกับให้สิ่งที่ต้องการเกิดได้ เมื่อมีสิ่งกำกับ ๒ อย่างข้างต้น

ศิล 5 ทำให้คนเป็นคนดี ถ้าคนเรารักษาศิล ได้
แต่ถ้าลำบากมากก็รักษา กาย วาจา ใจ ตนเอง
ถ้าจะให้ง่ายรักษาใจไม่ให้คิดชั่ว อย่าหวังจากคนอื่นเริ่มที่เราก่อน
แล้วจะขยายไปสู่คนรอบข้างของเราครับ
 เปิดอ่านหน้านี้  5734 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย