เพลง มีสาระให้ได้รับฟังแต่เช้า เพื่อความเบิกบานใจ และ สุขภาพจิตที่ดี

 terryh   22 ก.พ. 2554

ากเพลง มีสาระให้ได้รับฟังแต่เช้า
เพื่อความเบิกบานใจ และ
สุขภาพจิตที่ดี

จากเวปข้างล่าง + เนื้อร้อง ที่มีความหมายดีดี เป็น
มงคลชีวิต

http://www.watpachareongtham-chonburi.com/index.php?mo=5&qid=373528

ระนนท์ รัตนวีระกุล
ไฟล์แนบข้อความฟัง ทางสัจธรรม.wma (1.16 MB, 65 views)

เพลง ทางสัจธรรม

มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย มีทุกข์ทางกาย มีทุกข์ทางใจ
ยึดติด ปรุงแต่ง เวียนว่าย วนไป เรียนรู้ ภายใน มองเห็นทั่วจักรวาฬ

พระพุทธองค์ทรงข้ามผ่าน วัฏสงสารที่ยาวไกล
พระพุทธองค์ทรงค้นใจ มองเห็นทางแห่งความจริง
เปิดฟ้าผ่านแสงธรรมส่อง ให้เรามองเห็นทุกสิ่ง
กิเลสครองหัวใจพ่ายดับสูญ...สิ้น คือนิพพาน

ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย หมดทุกข์ทางกาย หมดทุกข์ทางใจ
เลิกติดปรุงแต่ง ดับสิ้นภายใน หมดเชื้อปรุงใจ มองเห็นทางสัจจะธรรม

แสงทองส่องทาง แสงธรรมส่องใจ เสียงธรรมทรงไว้ หัวใจเบิกบาน
แสงทองส่องทาง แสงธรรมส่องใจ เสียงธรรมทรงไว้ หัวใจเบิกบาน
แสงทองส่องทาง แสงธรรมส่องใจ เสียงธรรมทรงไว้ หัวใจเบิกบาน

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(นักร้อง : วีระนนท์ รัตนวีระกุล)
file:///C:/video/item/7/7
 เปิดอ่านหน้านี้  5844 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย