กวีธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
วีธีระงับความเครียด
 @ เมรุหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน.
 ตัดไฟเสีย.. ก่อนมันจะไหม้ลาม
เพลง มีสาระให้ได้รับฟังแต่เช้า เพื่อความเบิกบานใจ และ สุขภาพจิตที่ดี
กลอนสะกิดใจ
ไว้อาลัยให้คุณครู
เคยหลอกลวงคนอื่น....แต่ก็ขอโทษ...และสำนึกในผิดนั้นแล้ว...แล้วจะแก้บาปที่เกิดนั้นได้มั้ยค่ะ
 ความรักที่แท้...... 14 กุมภาพันธ์
ท่านผู้ใจบุญครับ ญาติผมป่วยหนักมากต้องการเลือดกรุ๊ป O จำนวนมหาศาลโดยด่วน ขอความกรุณาด้วยครับ
 ทำบุญทำกุศลอะไร แล้วได้กุศลผลบุญ เท่าไหร่ ??
 รสเเห่งพระธรรม
 # ๑๘ กุมภา ฯ...มาฆบูชารำลึก.
 การติดเนื่องในความสุข ดีอย่างไร?
ดวงตะวันลับฟ้า “ป่าบ้านตาด”
 จรณสมฺปนฺโน : ผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะ
 ปุจฉา ??ยังอัตภาพให้เป็นไป ด้วยสิ่งเป็นปัจจุบัน ..สิ่งเป็นปัจจุบัน... ในที่นี้หมายถึงสิ่งใด ??
 สภาวธรรมที่ควรรู้ 4 ประการ สมถะ วิปัสสนา สติ ปัจจุบันขณะ เป็นไฉน ??
เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต วันเกิดแม่หิ่งห้อยน้อย
 ตั้งกายเอาไว้ในจิต ตั้งจิตเอาไว้ในกาย แล้วก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญา (เบา) เป็นไฉน ??
 ประโยชน์ ของการทรงฌาน 2 หรือ ทุติยฌาน เป็นไฉน ??
 ผู้ฉลาดในการอธิษฐานนิมิตนั้นให้มั่นด้วยดี เป็นไฉน ??
 ข้าวลีบ ดีอย่างไร ??
 @ ...ครูคือใคร ใครคือครู...(๑๖ มกรา...วันครู..)
 ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกขํ ชินาติ = ความสิ้นตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง
 ปุจฉา?? การเจริญอานาปานุสติ ที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก เป็นไฉน ??
 กลอนธรรม สุขสันต์ รับวันปีใหม่ (คิดพร้อมอ่านจะได้ถ่านของธรรม)
 พ ร ปี ใ ห ม่ 2 5 5 4 จากยะมุนี
 เส้นทางแห่งชัยชนะ
 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนอะไร
 เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต วันเกิดคุณรุ้งเดือน (เก๋) แห่งกวีธรรมะ เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย