กวีธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 สูตรความสำเร็จ
รักแผ่นดิน
อนธการย่านป่ากุง
สี่ธาตุผู้มีคุณ
สุขจิต-จิตสุข
 #... รำลึกวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ กรกฎาคม)
กลอนคติธรรม
 ปลากลืนเบ็ด ... ผู้ติดเหยื่อ
 อาสาฬหปุรณมี ... ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
วงล้อแห่งธรรมะ
 ความสลด สังเวช แห่งจิต
 เลือกสร้างความสุข ให้ตนเอง วิธีไหนดี
 อินทรีย์ ๕
 สัทธา... ที่เป็นสัทธินทรีย์
 ฌานเกิดก่อน สติปัฏฐานมีภายหลัง
 คนมีกรรมนำหนุน
 วิสาขมาส .... ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
ธรรมะกับความสุขในชีวิต
 ธรรมสมาทาน
 เพียรฝ่า ... จวบถึงฝั่ง
 ... ของร้อน ....
 นรชน ผู้ว่ายในกิเลสกาม
 ทองคำปลอม ... ที่หุ้มดิน
 ปุถุชนจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ แลเป็นผู้เจริญอรหัตตมัคค ได้หรือไม่
นิพพานอันไม่มีชรา เป็นแดนเกษมจากโยคะ
ถ้าอยากให้สุข....เราก็ต้องทุกข์
อยากให้ประเทศไทยมีแต่คนดี
 # กาลเวลาที่แปรเปลี่ยน #
แสงสุดท้ายแห่งปลายฝัน(จากต้นจนอวสาน...ลือลั่นสะท้านไตรภพ)
ย่างก้าวอย่างสุขใจ


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย