กวีธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
เชิญร่วมไหว้ครู..และ แสดงมุทิตาจิต วันเกิดพระอาจารย์อิทธิธโร ภิกขุ
เชิญร่วม .... ปุจฉา : วิสัชนา (ตอน ๑)
เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต วันเกิดแม่หิ่งห้อยน้อย
ไว้อาลัยให้คุณครู
 วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นี้...มองย้อนหลังไปเมื่อ....สองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดปี
 #... รำลึกวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ กรกฎาคม)
 -:- ตนแลเป็นที่พึ่งของตน ..... อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ -:-
กลอนธรรมะ อ่านง่ายๆ ตอน หนี้ท่วมหัว
 น้อมบูชาในวัน อัฏฐมีบูชา
 @ ...มาร !
 นิวรณ์ธรรม ..... ปัจจัยที่ทำให้มนต์ไม่แจ่มแจ้ง
 ตัดไฟเสีย.. ก่อนมันจะไหม้ลาม
 ปลากลืนเบ็ด ... ผู้ติดเหยื่อ
 กลอนธรรมะอ่านง่าย ๆ ตอน ความรู้คู่คุณธรรม
 สังขารที่ไม่เที่ยง
 กำลังใจ ให้เธอ
 กลอนธรรม สุขสันต์ รับวันปีใหม่ (คิดพร้อมอ่านจะได้ถ่านของธรรม)
 กำลังจะตาย กลอนสะท้อนสังคมในปัจจุบันอย่างชัดเจน
 ขอร่วมกันอวยพรวันเกิดของแม่หิ่งห้อยน้อยเจ้าค่ะ
 ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกขํ ชินาติ = ความสิ้นตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง
กลอนธรรมะ อ่านง่ายๆ ตอน กลิ่นความดี
 -:- ไฟกิเลสที่ลุกลามเผาไหม้จิต -:-
 พระคุณพ่อ ล้นฟ้า นภากาศ
 กลอนธรรมะ โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
 มิใช่ขณะ มิใช่สมัย ..... ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์
 กวีหมู กวีหมู กวีหมู
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕
 @ เชิญร่วมรำลึกถึง บรมครูกลอน"สุนทรภู่" กวีเอกแห่งโลก (๒๖ มิถุนา...)
 ชีวิต...(ฉัน) ใยเป็น เช่นนี้ ?
 วิสาขมาส .... ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย