กวีธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต .. วันเกิดคุณหนูนิด (ชุติมา) เจ้าค่ะ
เชิญร่วม .... ปุจฉา : วิสัชนา (ตอน ๑)
 กวีหมู กวีหมู กวีหมู
  เชิญร่วม .... ปุจฉา : วิสัชนา (ตอน ๒)
 ละ...ติรัจฉานกถา ....สู่...กถาวัตถุ สิบ
 ชีวิต...(ฉัน) ใยเป็น เช่นนี้ ?
เชิญร่วมไหว้ครู..และ แสดงมุทิตาจิต วันเกิดพระอาจารย์อิทธิธโร ภิกขุ
 มิใช่ขณะ มิใช่สมัย ..... ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์
 @ เมรุหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน.
 @ ...มาร !
วิธีเจริญกายคตาสติที่มีผลานิสงส์มาก
 เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน สพป กาญจนบุรี
 @ ... วิปัสสนูปกิเลส !
 เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต วันเกิดคุณหนูนิด แห่งกวีธรรมะ เจ้าค่ะ
 ฝึกจิตใจอย่างไรให้มีอารมณ์เสมอกัน
 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนอะไร
ดวงตะวันลับฟ้า “ป่าบ้านตาด”
 ... ของร้อน ....
 -:- ธรรมที่ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆ -:-
 @ บริหารจิต ...กันเถอะ
  เชิญร่วมแสดงมุทิตาครบรอบวันเกิด ท่านเฟื่องฟ้า .... 20 พย. นี้ เจ้าค่ะ
 คำถามเก่า ๆ ของคุณภูวนาถ 5 ตุลาคม 2550 ธรรม หรือ ธรรมมะ คืออะไร ?
เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต วันเกิดแม่หิ่งห้อยน้อย
 ธรรม ๗ ประการ
 นิวรณ์ธรรม ..... ปัจจัยที่ทำให้มนต์ไม่แจ่มแจ้ง
......กระแสอยาก........
ไร้ สติ ....... เมื่อจิตเป็น อกุศล
 ปุจฉา?? การเจริญอานาปานุสติ ที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก เป็นไฉน ??
 จรณสมฺปนฺโน : ผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะ
อยากให้ประเทศไทยมีแต่คนดี


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย