กวีธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี
 ของคู่กัน
 ชีวิตนี้นั้น สั้นนัก
 ศรัทธา กับปัญญา ควรมีพอๆ กัน
 ปัญญาทางพุทธศาสนา
 แผ่เมตตาจิตให้เข้าถึงธรรม
 การต่อสู้บนสัมมาทิฏฐิ
 ตื่นเถิดชาวพุทธ
 สังคมครอบครัวสำคัญมาก มีผลต่อสังคมใหญ่
 สิ่งที่ควรละ ในฐานะ ชาวพุทธ
 จัดระเบียบภายนอกไม่ยาก จัดระเบียบในใจยากยิ่งกว่า
 ทุกข์มีมาก เลยอด เคยสดชื่น
 บูรณาการเวลากับสถานที่
 ตนเป็นที่พึ่งของตน - We must rely on ourselves.
 มาฆปุรณมีบูชา
 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20
 ธรรมวาที ... อธรรมวาที
 ทศพิธธรรมราชา ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย
 อาลัย ในหลวง
 เมื่อฉันฝันเห็นในหลวง
 มรกดกกรรม ตามทันได้เสมอ
 พุทธประสงค์ "ชนหมู่มาก"
 กำลังจะตาย
 เมื่อฉัน ฝันถึง นัยหลวง
**โสตถิะรรม ๒**
โสตถิธรรมนำสุข
 กลอนธรรมะ โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
 ตื่นเถอะ...ท่านทั้งหลาย
 กลอนธรรม โดยพระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
มาตาปิตุอุปฏฐานัง


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย