กรรม


เจตนา......
0121, อ่าน  2693
กรรมไม่ดี...
0120, อ่าน  2761
สำคัญที่จิต
0118, อ่าน  2209
เหตุ....ผล
0117, อ่าน  1902


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebookจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย