กรรม


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
ปรทัตตูปชีวีเปรต เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 ให้เชื่อกรรม ไม่ถือมงคลตื่นข่าว-หมอดูหมอเดา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 เบียดเบียนผู้อื่นมามากก็โรคมาก อายุสั้น : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 เวลารับโทษจากบาปมันทรมาน : หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข
 ชีวิตสัตว์ทั้งหลายเนื่องอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 "วิธีแก้กรรม แก้เวร" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 อายุของพระพุทธเจ้าเป็นกฏธรรมดา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 "กรรมนี้ เราสร้างเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
สามเณรเฒ่าผู้ไม่ย่อท้อ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "ทำกรรมดี เพื่อสกัดกั้นกรรมเก่าที่ไม่ดี"
บุญไม่ช่วย ๑ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 "ผู้ไม่เบียดเบียน เป็นผู้มีอายุยืน"
 "อย่าทำลืม ผลของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ความดีให้ผล เหมือนกลางวัน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะกรรม" (หลวงตามหาบัวฯ)
 "ทุกชีวิต ล้วนเป็นไปตามกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ให้อภัย เลิกผูกเวรต่อกัน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ทุ สะ นะ โส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "กรรม เหมือนเมล็ดพืชที่ถูกหว่านลงในดิน"
 "กรรม เหมือนยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ )
 "ความซับซ้อนของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
ผลของกรรมทำแท้ง!!!
โทษจากเรื่องกามา
 กรรมตามสนอง ของผู้ใคร่ในกามคุณ
 โทษขอการดูสื่อลามก
ปรึกษา หาทางออกจากทุกข์
อสทิสทาน มหาทานแด่สมเด็จพระพุทธองค์ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
กรรมใหม่ ใครรู้ช่วยตอบทีค่ะ
นาคราชผู้อาภัพ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
ท้าวสักกะ เทพราชาแห่งตาวติงสาภูมิ ๑ เขียนโดย สืบ ธรรมไทยจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย