กรรม


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 เรื่อง "กรรมเหมือนยาพิษ"
 "กรรม" ไม่มีเอียง (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
สุภัททาเทพเจ้า เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 พกามหาพรหม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
สุดแล้วแต่ใครได้ทำดีมาแต่ปางก่อน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
  ไม่หมดกิเลสก็เวียนเกิดแก่เจ็บตายไม่สิ้นสุด : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 การเกิดบ่อยๆนี้ย่อมเป็นทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 Animation พุทธศาสดา (Buddha Thus Have I Heard) ดูบน iPad, iPhone ได้
 สัตว์ทั้งหลายมีกรรมของตน (เล่าเรื่องนายโคบาล) : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
บุญไม่ช่วย ๑ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
ท้าวสักกะ เทพราชาแห่งตาวติงสาภูมิ ๑ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 คนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่น
ผลของกรรมทำแท้ง!!!
คำสารภาพ บาป และ กรรม ที่ทำในชาตินี้
ปรึกษา หาทางออกจากทุกข์
 โทษขอการดูสื่อลามก
นาคราชผู้อาภัพ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
กรรมใหม่ ใครรู้ช่วยตอบทีค่ะ
 กรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ
 เรื่องกรรม ตามพระศาสดาบัญญัติ
อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป หลวงพ่อตอบปัญหา
ผลกรรมที่ได้รับจากการทำผิดศีลข้อที่ 1 - 5
กรรมที่ทำให้ผมเป็นคนพิการ และชีวิตใหม่ที่หายอย่างน่าอัศจรรย์
การทำผิดศีลข้อต่างๆ ทำให้ลำบากยากจน **
กรรมที่ทำให้จน
กรรมที่ทำให้มีปัญหาการงาน-การเงิน และวิธีปลดล็อคกรรมหนีความจน ปลดเปลื้องปัญหาการงาน-การเงิน
 "กรรม" นี้เราสร้างเอง
 สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน
 กฎแห่งกรรม
 กฎแห่งกรรม : เบ็ดเกี่ยวปาก


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย