เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ชุดที่ ๑

เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ชุดที่ ๑

.

.
๑. การทำงานคือการปฎิบัติธรรม ( ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕ แสดงปาฐกถาพิเศษ)

 

.
๒. การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา (๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๗ บรรยายธรรมแก่คณะนักเรียน)

 

.
๓. ชีวิตว่าง (๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๒ บรรยายธรรมประจำวันเสาร์)

 

.
๔. ธรรมะคืออะไร จะมีธรรมได้อย่างไร (๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๒ แสดงปาฐกถาพิเศษ)

 

.
๕. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต (๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖ บรรยายธรรมแก่ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา )

 

.
๖. นิพพานสำหรับทุกคน (๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑ บรรยายธรรมประจำวันเสาร์)

 

.
๗. โลกอื่น (๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ บรรยายธรรมแก่ชมรมครูศีลธรรมแห่งประเทศไทย )

 

.
๘. วิธีทำสมาธิเบื้องต้น (๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ท่านอาจารย์พุทธทาสแสดงปาฐกถาพิเศษ)

 

.
๙. ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ (๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๗ อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๗)

 

.
๑๐. โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้ (๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๕  บรรยายธรรมพิเศษสำหรับคนเจ็บไข้)

 


 

Comments

comments

Comments are closed.