พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎก  พระธรรม  ธรรมะปฏิบัติ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  ทำเนียบวัดไทย  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 หน้าแรก   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์บริขารอุปสมบทจำนวน11ชุด ในวันมาฆบูชา มีใบอนุโมทนาบัตร

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์บริขารอุปสมบทจำนวน11ชุด ในวันมาฆบูชา
ด้วยวัดสองเปย ร่วมกับ ศูนย์วิปัสนาเขาช่อง ได้จัดรับสมัครกุลบุตรเพื่ออุปสมบท ในหลักสูตรพุทธบุตรระยะสั้น 90วัน ตามแนวทางวิปัสสนาธุระ ได้มีกำหนดอุปสมบท ในวันมาฆบูชา พุทธศาสนายุการ 2560นี้
จึง ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพบริขาร เพื่อการอุปสมบทพระภิกษุจำนวน 11 รูป เป็นเจ้าภาพชุดละ 5,999 บาท
สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่พระปลัดบัญชามหาวายาโม ประธานโครงการ เจ้าอาวาสว้ดสองเปย
โทร084-7020194
Line Id. Watsongpoei
มีใบอนุโมทนาบัตรมอบให้
อุปสมบทวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ พระอุโบสถวัดบ้านนาคันทุง จ.อุตรดิตถ์ เวลา 14.00น.
รายชื่อผู้สมัครอุปสมบท
1.นายณรงค์ แสงนวน อายุ 48 ปี
(ไม่มีกำหนดลาสิกขา)
2.นายกัมพล วิยะพร อายุ 37ปี
3.นายวัฒนา โชติชาติ. อายุ 33 ปี
4.นายอุดม มหาทัพ อายุ 34 ปี
(ไม่มีกำหนดลาสิกขา)
5.นายพรชัย. เชื้อสุทธิ อายุ. 31 ปี
6.นายณรงค์ฤทธิ์. วัชรภักดิ์ อายุ28 ปี
(ไม่มีกำหนดลาสิกขา)
7.นายพงษ์พัฒน์. ดวงปาน อายุ28. ปี
(ไม่มีกำหนดลาสิกขา)
8.นายสุภวุฒิ แก่นจันทร์ อายุ28 ปี
9.นายณพวุฒิ แว่นพรหม อายุ27 ปี
10.นายณัฐพล สุภมณี. อายุ27 ปี
11นายเสริมสุข. แก้วสุร อายุ 20 ปี

DT017894  watsongoei : DT017894, 
 7 ก.พ. 2560 เวลา 15:55 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 1  
  ความคิดเห็นที่ 2  

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

 จีรัง กรุ๊ป


Copyright © 2016 · All Rights Reserved · ธรรมะไทย