พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎก  พระธรรม  ธรรมะปฏิบัติ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  ทำเนียบวัดไทย  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 หน้าแรก   ข่าวประชาสัมพันธ์

วาระบุญเร่งด่วน เครื่องนุ่งห่มกันหนาว แด่พระเณร๔๓รูป ในถิ่นทุรกันดาร(มีใบอนุโมทนาบัตร) ขาดอีก๒๑ชุด

 ยังขาดเจ้าภาพอีก 21 ชุด

ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ได้สำรวจ พระภิกษุ สามเณร ในเขตตำบลน้ำไผ่ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพระภิกษุ จำนวน ๔๐ รูป สามเณร ๓ รูป บัดนี้อากาศใกล้หนาวและ เมื่ออากาศหนาวมาถึงจึงจะได้จัดถวายอังสะกันหนาวและผ้าห่ม ที่เหมาะสำหรับพระภิกษุ
จึงขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญ เพื่อเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จำนวน ๔๓ ชุดเป็นเจัาภาพชุดละ ๑,๙๙๙ บาท

ร่วมบุญได้ที่ พระสมุห์บัญชา มหาวายาโม บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่ ๕๓๗๐๐๗๒๖๕๕ ประเภทออมทรัพย์

สอบถามได้ที่ ๐๘๔-๗๐๒๐๑๙๔ ใลน์ WATSONGPOEI Email [url][url]WATSONDPOEI@GMAIL.COM[/url[/url]]

ขออนุโมทนา
พระสมุห์บัญชา มหาวายาโม
จร.วัดสองเปย /ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร

รายการของที่จัดถวายใน ๑ ชุด มีดังนี้
๑ อังสะใหมพรมหมวก ๒ ชุด
๒ ผ้าห่ม ๑ ชุด
๓ ถุงเท้า ๒ คู่
๔ ถุงมือ ๑ คู่
๕ ขิงชงสำเร็จ ๒ กล่อง
๖ ยาแก้ใข้หวัด ยาพารา แก้ใอ ๑ ชุด

DT017894  watsongoei : DT017894, 
 2 พ.ย. 2559 เวลา 20:29 น.
 

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

 จีรัง กรุ๊ป

เพจธรรมะไทย


Copyright © 2016 · All Rights Reserved · ธรรมะไทย