พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎก  พระธรรม  ธรรมะปฏิบัติ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  ทำเนียบวัดไทย  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 หน้าแรก   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริขารอุปสมบทหมู่พระภิกษุ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ จำนวน ๑๖ รูป

 เจริญพร สาธุชน
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริขารอุปสมบทหมู่ พระภิกษุ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จำนวน ๑๖ รูป
ด้วยวัดสองเปยได้ประกาศรับสมัครกุลบุตร เพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จำนวน ๑๖ รูป โดยมีกำหนดที่จะอุปสมบทในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ตามระยะโครงการคือ ๒๕ พฤศจิกายน –๓๐ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งในจำนวนหนึ่งคือ ๔ รูปมีวาระกำหนดไม่ลาสิกขาและจะอยู่ปฏิบัติธรรมต่อเป็นเวลา ๘๙ วัน
จึงขอเรียนเชิญสาธุชน ผู้มีกุศลศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพบริขาร จำนวน ๑๖ ชุด เป็นเจ้าภาพชุดละ ๕,๙๙๙ บาท
(บาตร ผ้าไตร+ไตรสำรอง อังสะ สบง ผ้าปูนั่ง ย่าม ชุดกลดธุดงค์ กระบอกน้ำ รองเท้า )
ร่วมบุญได้ที่พระสมุห์บัญชา มหาวายาโม เลขที่บัญชี ๕๓๗๐๐๗๒๖๕๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด สอบถามได้ที่ ๐๘๔-๗๐๒๐๑๙๔ ใลน์ ID WATSONGPOEI Email Watsongpoei@Gmail.com

กำหนดการ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เข้าอบรมและมอบนาคถือศีล ๘ เพื่ออยู่ซ้อมขานนาค
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ พิธีปลงผม ณ ลานธรรม วัดสองเปย
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐น. เดินทางไปอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ้านฝาย


ขออนุโมทนา
พระสมุห์บัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย / ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ฯ

รายชื่อ ผู้สมัครอุปสมบท
1. นายนราชิต ภัทรกุลปรียา อายุ 38 ปี

2. นายชรินทร์ คงเจริญ อายุ 36 ปี อุปสมบท ๘๙ วัน

3. นายสุพจน์ ยานธุกิจ อายุ 35 ปี

4.นายสุทัศน์ ศรีทา อายุ 31 ปี

5.นายธนภัท เพชรสุข อายุ29ปี

6.นายกุศล อินทร์ทอง อายุ 27 ปี

7.นายวีระวุฒิ ตันสถิตย์คุณ อายุ25 ปี

8. นายจาระนัย ชูอำนาจ อายุ 25ปี

9.นายกำจร ชัยโตษะ อายุ24 ปี

10. นายยงยุทธ สุทธิชื่น อายุ 24 ปี อุปสมบท ๘๙ วัน

11.นายคมคิด ศิริปรุ อายุ 23 ปี

12.นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ อายุ23 ปี อุปสมบท ๘๙ วัน

13. นายยศสรร กวีวิวัฒน์ อายุ 23ปี

14. นายชัยยง ไพฑูรย์ อายุ 22ปี

15. นายเจษฎา โชคดำรงสุข อายุ21 ปี อุปสมบท ๘๙ วัน

16.นายธนมน ยอดแก้ว อายุ20 ปี

DT017894  watsongoei : DT017894, 
 25 ต.ค. 2559 เวลา 22:35 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 1  
  ความคิดเห็นที่ 2  
  ความคิดเห็นที่ 3  

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

 จีรัง กรุ๊ป


Copyright © 2016 · All Rights Reserved · ธรรมะไทย