พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก ข่าวธรรมะ  

ข่าวธรรมะ

  + เพิ่มข่าวใหม่ / New Post  
 ^ ลำดับ    ^ อ่าน    ^ ตอบ   ^ ผู้ตอบล่าสุด 
0246 ร่วมสร้างเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าภูผาแดง โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร Mettatham
21 ส.ค. 2556 เวลา 10:42 น.
914 2
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0245 ขอเชิญร่วมบุญในกองทุน สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล Mettatham
21 ส.ค. 2556 เวลา 10:39 น.
715 2
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0238 กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ jarupun
19 ส.ค. 2556 เวลา 14:58 น.
764 1
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0236 กำหนดการงานศพ มหาอุบาสิกาคุณแม่จันดี โลหิตดี ๑๕ -๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ Mettatham
15 ส.ค. 2556 เวลา 21:56 น.
913 2
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0235 คุณแม่จันดี โลหิตดี น้องสาวหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ละสังขารแล้วด้วยอาการสงบ Mettatham
15 ส.ค. 2556 เวลา 08:27 น.
983 2
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0234 กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ jarupun
13 ส.ค. 2556 เวลา 09:55 น.
737 1
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0233 กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ jarupun
13 ส.ค. 2556 เวลา 09:49 น.
681 1
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0232 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ ๑๐๐ ปีชาตกาล องค์หลวงตา ของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน Mettatham
6 ส.ค. 2556 เวลา 18:35 น.
1001 6
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0231 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญวัดป่าโนนนิเวศ อ.เมือง อุดรธานี Mettatham
6 ส.ค. 2556 เวลา 18:25 น.
942 3
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0230 ในหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้โครงการจัดตั้งหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต(CICU) โรงพยาบาลอุดรธานี Mettatham
6 ส.ค. 2556 เวลา 18:16 น.
822 4
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0227 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฎิบัติธรรมวัดมหานาม 11 สิงหาคม 2556 WadMhaNam
4 ส.ค. 2556 เวลา 22:17 น.
673 1
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0226 กำหนดการจัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล บูชาพระคุณ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) Mettatham
3 ส.ค. 2556 เวลา 18:18 น.
777 3
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0225 ร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์ฐานสโม (พระอรหันตธาตุหลวงปู่ชอบ ฐานสโม) จ.เลย Mettatham
3 ส.ค. 2556 เวลา 17:58 น.
835 6
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0224 ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการอนุสรณ์สถานหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร วัดป่าสว่างอารมณ์ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา Mettatham
3 ส.ค. 2556 เวลา 17:53 น.
856 3
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0221 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม WadMhaNam
26 ก.ค. 2556 เวลา 21:27 น.
875 2
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0220 ผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลองค์หลวงตา Mettatham
18 ก.ค. 2556 เวลา 14:21 น.
903 4
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0219 ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ "สุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์" ณ วัดป่าภูทอง Mettatham
18 ก.ค. 2556 เวลา 14:14 น.
1212 5
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0218 ร่วมทำบุญ บริจาคเข้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่่อประชาชน ขององค์หลวงตามหาบัว Mettatham
18 ก.ค. 2556 เวลา 14:08 น.
873 3
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0217 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือธรรมะ สู้ไม่ถอย ของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน Mettatham
18 ก.ค. 2556 เวลา 14:03 น.
883 3
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0214 ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการบัตรสีชมพู เผยแพร่งานสมาธิ ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคล Mettatham
15 ก.ค. 2556 เวลา 10:05 น.
877 3
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0213 ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มี ปมุตโต (พระสายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต) Mettatham
15 ก.ค. 2556 เวลา 09:57 น.
851 3
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0212 ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระปางนาคปรก (หลวงพ่อนาคองค์ใหญ่ที่สุด) Mettatham
15 ก.ค. 2556 เวลา 09:51 น.
1475 2
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0211 มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล) ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 11 ส ค 56 Mettatham
15 ก.ค. 2556 เวลา 09:47 น.
1009 3
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0209 รับสมัครเยาวชนร่วมต้นกล้าคุณธรรมพัฒนาจิตและปัญญา รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110 ooh3939
11 ก.ค. 2556 เวลา 15:53 น.
2131 3
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0207 ร่วมทำบุญหนังสือธรรมะองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ของวัดป่าบ้านตาด Mettatham
7 ก.ค. 2556 เวลา 12:54 น.
897 4
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0206 สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ ๓๓ พลังแห่งฤทธิ์ (เตตติงสโม) Mettatham
7 ก.ค. 2556 เวลา 12:45 น.
1129 9
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0205 ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารวิริยะชัย วัดธรรมมงคล พระธรรมมงคลญาณ Mettatham
7 ก.ค. 2556 เวลา 12:39 น.
774 2
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0204 เชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อการปฏิบัติธรรม เผยแพร่งานสมาธิ ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ Mettatham
7 ก.ค. 2556 เวลา 12:36 น.
793 2
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0203 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม WadMhaNam
3 ก.ค. 2556 เวลา 03:57 น.
986 3
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.
0202 บัญชีรายนามพระพุทธรูปสำคัญ 61 องค์ แนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ต้องขออนุญาตกรมศิลปากรก่อนสร้างองค์จำลอง ศรีโคมคำ
26 มิ.ย. 2556 เวลา 13:44 น.
2140 1
18 พ.ค. 2560 เวลา 23:12 น.

 ก่อนหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ถัดไป 


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย