มีนาคม


งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เป็นการจัดงานประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังตระหนักถึงวีรกรรมความกล้าหาญและเสียสละของท้าวสุรนารี (ย่าโม) วีรสตรีไทย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น


ในงานจัดให้มีพิธีบวงสรวง การประกวดขบวนแห่ การรำบวงสรวงย่าโมซึ่งมีสตรีชาวโคราชทั้ง ๓๒ อำเภอ ร่วมรำจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน มีการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมประวัติของย่าโม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและมหรสพสมโภชทุกคืน

งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ : อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ถนน ราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย