ธันวาคม


งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก

เป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดตาก โดยเริ่มจัดงานในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ไทยที่ทรงพระปรีชาสามารถในการรบกอบกู้ชาติไทยให้เป็นเอกราช สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่บ้านเมือง เป็นผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว มีความกตัญญูและเสียสละต่อผืนแผ่นดินไทย ซึ่งได้รับการเทิดทูนและเคารพบูชาจากประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด


งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก

งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก
สถานที่ : ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย