ธันวาคม


ประเพณีปีใหม่พนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม - วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทเขาพนมรุ้ง ตั้งอยู่บน “เขาพนมรุ้ง” บริเวณปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ปราสาทแห่งนี้ก่อสร้างอย่างสวยงามตามคติจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง ตั้งแต่พุทธศตวรรษ ๑๕ - ๑๘ เพื่อให้เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู สัทธิไศวนิกาย (นับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุด)


งานประเพณี “ปีใหม่พนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้า” เป็นการเดินเท้าขึ้นเขาพนมรุ้ง เพื่อบวงสรวงขอพรพระศิวะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทำบุญตักบาตรและรับพลังแสงอาทิตย์แรกของปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

ประเพณีปีใหม่พนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย