กันยายน


วันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร

วันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์


แต่ละปีจะมีรูปแบบงานที่แตกต่างกันไป ทั้งการออกร้าน งาน EXPO งานเสวนาวิชาการ นิทรรศการชั่วคราว โดยจัดขึ้นยาวนานตลอดทั้งสัปดาห์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : ทพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซอยหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย