กันยายน


งานประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สา พญาเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

งานประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สา พญาเต่างอย อำเภอเต่างอย ช่วงเดือนกันยายน จังหวัดสกลนคร ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๐ ของทุกปี ในอดีตชาวบ้านจะนำต้นกล้วยมาประกอบเป็นเรือ


ก่อนจะมีการประยุกต์ทำเป็นเรือไฟสร้างไว้บนแพลอยนํ้าในปัจจุบัน มีขบวนแห่เรือไฟบุษบก การแสดงฟ้อนรำด้วยชุดพื้นเมืองอันงดงาม

งานประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สา พญาเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
สถานที่ : พญาเต่างอย ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย สกลนคร
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย