กรกฎาคม


เทศกาลผลไม้ ตำบลเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี

เทศกาลผลไม้ ตำบลเขาบายศรี ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงต้นไม้ทรงคุณค่า (ต้นทุเรียน ๑๐๐ ปี)


ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรม การสาธิตกวนทุเรียน โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี

เทศกาลผลไม้ ตำบลเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ : วัดเขาสุกิม ตำบล เขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย