ตุลาคม


ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดสมุทรปราการ

ประเพณีการแข่งขันเรือยาว เป็นมรดกวัฒนธรรมทางสายนํ้าที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายนํ้า เรือและผู้คนบนพื้นฐานความสามัคคีพร้อมเพรียง เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน ประเพณีการแข่งเรือยาวมักจัดคู่ไปกับการเข้าวัดทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี ปัจจุบันการแข่งขันเรือยาวพัฒนาจากการละเล่น กีฬา เชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชนกลายเป็นเกมกีฬาระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานฯ


และกลายเป็นกีฬาทางนํ้าที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในพื้นที่ต่าง ๆ ตามลุ่มนํ้าสำคัญของประเทศ เช่น
- การแข่งเรือพาย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ (อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี)
- ประเพณีแข่งเรือยาววัดบ้านก้อง จังหวัดลำพูน
- งานเสด็จพระแข่งเรืออำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
- งานแข่งเรือปลอดเหล้า วัฒนธรรมแห่งสายนํ้า จังหวัดศรีสะเกษ
- งานประเพณีแข่งขันเรือยาวเทศบาลนครอุบลและอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย