สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖ เริ่มต้นดี ชีวิตดี

สสส.

“…การสวดมนต์ มีอานิสงส์ที่ทรงพลานุภาพ ช่วยสร้างจิตให้เกิด
กุศล จนก่อให้เกิดเป็นความสุข เป็นการช่วยสร้างพลังอำนาจ
ทางจิตใจ ให้มีสติ สมาธิ ปัญญา และพินิจพิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆ
อันจะนำไปสู่การคลี่คลายได้ทุกปัญหา สามารถซึมซับเอาหลัก
คำสอนในบทสวดมนต์ไปปรับใช้และเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้น…”

สวดมนต์ข้ามปี_๒๕๕๖_ฉบับ_สสส

^ คลิกที่ปุ่มลูกศรลง=เปิดหน้าถัดไป , ปุ่มลูกศรขึ้น=ย้อนกลับ | ปุ่ม – + ย่อ/ขยายข้อความ

——————————————————————————————————————–


Go to top

จีรัง กรุ๊ป

Copyright © 2018. All rights reserved.