หน้าที่ของคน เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของทุกชีวิต

เรียบเรียงโดย เขมกะ – ผู้ก่อตั้งธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

” หนังสือเรื่อง “หน้าที่ของคน (ฉบับพิเศษ)” ที่ท่านเขมกะเรียบเรียงขึ้นนี้ เป็นข้อเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย และให้แนวทางปฏิบัติไว้อย่างกว้างขวาง เริ่มตั้งแต่การแบ่งแยกจำแนกประเภทของคนตามคติพุทธศาสนา และแนวทางการพัฒนาตนให้สูงยิ่งขึ้น มีชีวิตสงบเย็นและบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ อาจจะกล่าวในที่นี้ได้ว่าเป็นหนังสือเล่มแรกที่ทุกคนควรอ่านอย่างเร็วที่สุด…”

kon

^ คลิกที่ปุ่มลูกศรลง=เปิดหน้าถัดไป , ปุ่มลูกศรขึ้น=ย้อนกลับ | ปุ่ม – + ย่อ/ขยายข้อความ

——————————————————————————————————————–


Go to top

จีรัง กรุ๊ป

Copyright © 2018. All rights reserved.