Dhammathai.org
มงคลที่ ๒๑.ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
ไม่ประมาท คือมี สติพร้อม
คอยหน่วงน้อม ธรรมคุณ ไม่ผลุนผลัน
ธรรมอันใด ไม่ดี หลีกหนีพลัน
ธรรมดีนั้น ยึดแน่น ไม่แคลนคลอน.
Home sitemap Dhamma World Wide Web
Contact Us
ภาษาไทย
English
หน้าแรก บทความธรรมะ เรื่องที่ 79
กัลยาณมิตตตาธรรม - กัลยาณมิตร


กัลยาณมิตตตาธรรม คือความเป็นผู้มีเพื่อนดีงาม
กัลยาณมิตรมิได้หมายถึงเพียงผู้เรียกกันว่าเพื่อน
หรือมิตร หรือสหาย
คำว่าเพื่อนนั้นมีทั้งที่เป็นเพื่อนดี เพื่อนไม่ดี
เพื่อนสนิท เพื่อนไม่สนิท เพื่อนแท้ เพื่อนเทียม

กัลยาณมิตร มีความหมายว่า ดี งาม เป็นมงคล
เมื่อนำไปประกอบเข้ากับคำใดคำหนึ่ง
ก็ทำให้คำนั้นมีความหมายเป็นพิเศษขึ้นด้วยความดีมีมงคล
เช่น กัลยณปุถุชน หมายถึง สามัญชนผู้ยังมิใช่อริยบุคคล
ที่มีใจมุ่งดีปรารถนาดีเป็นพิเศษเป็นมงคล

กัลยณจิต หมายถึง จิตที่มีความมุ่งดีปรารถนาดีเป็นพิเศษ
เป็นมงคลแผ่ไป

กัลยณมิตร จึงหมายถึง ผู้ที่มีใจเป็นเพื่อนที่มุ่งดี
ปรารถนาดีเป็นพิเศษแผ่ไป
กัลยาณมิตร จึงหมายถึง ผู้ที่หวังดีให้ความช่วยเหลือ
ว่ากล่าวตักเตือน แนะนำ ไม่ปล่อยให้คิดผิด พูดผิด ทำผิด
ทั้งๆ ที่รู้ ไม่ปล่อยให้มีภัยมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้น แม้ป้องกันได้


แม้มีคุณสมบัติดังกล่าวมา จะเป็นเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อน
ในความหมายที่ใช้กันทั่วไป ก็เป็นกัลยาณมิตรได้
คือ แม้จะเป็นผู้ที่ไม่รู้จักมักคุ้นเคย
แม้ที่อยู่ห่างไกล ไม่เคยพบเห็น
แต่เมื่อมีใจมุ่งดีปรารถนาดีจริงใจต่อผู้ใด
คิดพูดทำทุกอย่าง เพื่อป้องกันช่วยเหลือผู้นั้น
เต็มสติปัญญาความสามารถ ให้พ้นความเสื่อมเสียทุกประการ
ไม่ว่ามากน้อยหนักเบา ก็นับได้ว่าป็นกัลยาณมิตร

กัลยาณมิตรหาได้ไม่ง่าย หาไม่ได้สำหรับคนทั่วไป
ไม่ใช่ภริยาทุกคนเป็นกัลยาณมิตรของสามี
ไม่ใช่สามีทุกคนเป็นกัลยาณมิตรของภรรยา
ไม่ใช่เพื่อนทุกคนเป็นกัลยาณมิตรของกันและกัน
ผู้เป็นกัลยาณมิตรนั้นมีคุณสมบัติเป็นหลักสำคัญที่สุด
คือ ความดี มีคุณธรรมประจำใจ พร้อมด้วยสติและปัญญา


ภรรยาสามี บุตรธิดาและมิตรสหาย หรือผู้หนึ่งผู้ใด
ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวมา จึงไม่อาจเป็นกัลยาณมิตรได้

ที่สำคัญประการหนึ่ง ก็คือ แม้เป็นผู้มีกัลยาณมิตร
แต่ปฏิเสธที่จะรับเป็นกัลยาณมิตร
แม้มีกัลยาณมิตร จึงเหมือนไม่มี ไม่ได้รับประโยชน์โดยควร


: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก..

___________
คัดลอกจาก...คุณ I am
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7575ลูกโป่ง [DT0329] [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2549 เวลา 17:32 น. ]
บทความธรรมะ
เงิน สำคัญไฉน
ขาดเธอ (ไม่) ขาดใจ
"บุญเราไม่เคยสร้าง ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า"
เหนือสิ่งอื่นใดคือ... (การทดแทนคุณ)
เหนือสิ่งอื่นใดคือ... (การทดแทนคุณ)
ธรรมะคืออะไร
พระมาลัยท่องนรก สวรรค์
เจตนารักษาศีล
สนทนากันนะ
ความสืบเนื่อง
จุดประสงค์
เมื่อมีการระลึก
รอยจารึก.....จากดวงใจ..
เรื่องการให้ทาน
อินทรีย์ 5
ในแต่ละวินาที
ความทรงจำ...............ที่ระลึกถึง......................
มานะมีหลาย
ถ้าความเห็นนั้นไม่ตรง
ถ้าความเห็น
กิจกรรมธรรมะในสวน
[ จำนวนคนอ่าน 2542 คน ]
.....สาธุธรรมคะคุณลูกโป่ง และคุณ I am

ต้องเซฟเจ้าคะ เพราะในเวปนี้มีแต่ผู้เป็นกัลยาณมิตรคะ

บุญรักษาคะ

หนูนิด [กรุงเทพฯ] ส่งเมล์ถึง หนูนิด [202.133.176.176] [ 22 ก.ย. 2549 เวลา 19:29 น. ] [ 1 ]


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
โดย * :
E-mail :
จังหวัด * :
 
Security Code
ใส่ตัวอักษรด้านซ้าย
ลงช่องล่างด้วยครับ
 
   

หน้าหลัก
ปิดหน้านี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org