Dhammathai.org
มงคลที่ ๑๑.การบำรุงบิดามารดา
คนที่หา ได้ยาก มากไฉน
เพราะว่าใน โลกนี้ มีเพียงสอง
คือพ่อแม่ เกิดเกล้า เหล่าลูกต้อง
ตอบสนอง พระคุณ ได้บุญแรง.
Home sitemap Dhamma World Wide Web
Contact Us
ภาษาไทย
English
หน้าแรก บทความธรรมะ เรื่องที่ 765
พระนางธรรมทินนาเถรี

ในจุลลเวทัลลสูตร
พระนางธรรมทินนาเถรีได้แสดงแก่
วิสาขะอุบาสกว่า อทุกขมสุขเวทนา เป็น
สุขเพราะรู้ชอบ เป็นทุกข์เพราะรู้ไม่ชอบ
ดังนี้. รู้ชอบก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเอง, รู้ไม่
ชอบก็คือรู้ผิด หรือไม่รู้ตามเป็นจริง คือ
มิจฉาทิฏฐินั่นเอง. อทุกขมสุขเวทนา
เป็นเวทนาอันละเอียด ไม่เหมือนสุข
เวทนาและทุกขเวทนา เพราะไม่ใช่ทุกข์
ไม่ใช่สุขอยู่แล้ว, ที่จัดว่าเป็นสุข ก็เพราะ
รู้ตามเป็นจริง เป็นทุกข์ก็เพราะไม่รู้ตาม
เป็นจริง. ด้วยเหตุนี้จึงได้ความสันนิษฐาน
ว่าคนมีปัญญาเปรียบเหมือนมีความสว่าง
หรืออยู่ในที่แจ้ง คนไม่มีปัญญาเปรียบ
เหมือนไม่มีความสว่างหรืออยู่ในที่มืด, คน
มีปัญญาเป็นผู้เพิกเฉยอยู่ด้วยความแจ่มแจ้ง
ปลอดโปร่ง แต่คนไม่มีปัญญาเป็นผู้
เพิกเฉยอยู่ด้วยความมืดตื้อ. ปัญญานั้น
เมื่อเกิดขึ้นในเวลาใด ทุกข์เพราะกิเลส
ก็ดับไปในเวลานั้น, เพราะฉะนั้น ท่าน
ผู้มีปัญญารู้แจ้งเต็มที่ ไม่ยึดถือมั่นอะไร ๆ
จึงไม่หลงรักหลงชังในขันธ์ ๕ นั้น ซึ่ง
เป็นการฝืนธรรมดา เป็นตัณหา เพราะ
ธรรมดามันเป็นมาอย่างนั้นแล้ว จะทำ
อย่างไรได้ ก็ต้องอาศัยขันธ์ ๕ นั้นไป
และทำนุบำรุงไปตามควรกว่าจะถึงที่สุดลง.
แต่ท่านผู้มีปัญญารู้จักขันธ์ ๕ นั้นตามสภาพ
หรือตามธรรมดาอยู่เสมอ ท่านจึงไม่มีทุกข์
เพราะกิเลส หรือทุกข์ใจเลย เพราะท่าน
เพิกเฉยอยู่ด้วยความรู้เท่าเสียหมด, สังขาร
ธรรมที่ปรุงใจ ไม่อาจปรุงแต่ใจท่านให้
เป็นไปต่าง ๆ ได้ ท่านอยู่ด้วยปกติจิตอัน
เกิดแต่ปัญญาเสมอไป แต่จะว่าท่านไม่มี
สังขารก็ไม่ถูก ไม่ชอบเพราะขันธ์ ๕ ยัง
มีอยู่. ก็สังขารนั้นเป็นธรรมหรือเป็นไป
ตามธรรมหมดไม่ปรุงจิตท่านได้, เปรียบ
เหมือนคนที่รู้แน่ว่าหม้อที่บรรจุด้วยของ
ปฏิกูลแล้ว ถึงใครจะตกแต่งให้วิจิตรงด-
งามในภายนอกสักปานไร ในภายในก็คง
เป็นของปฏิกูลอยู่นั่นเอง ดังนี้ ก็คงไม่รัก
ใคร่พัวพันในหม้อนั้น และเพราะเห็นเป็น
ธรรมดาอยู่จึงไม่ชิงชังหม้อนั้น, ถ้าพูดให้
สั้น ๆ ก็ตรงกับคำที่ว่า เห็นไส้เสียแล้ว
ดังนี้ อะไรจะมาล่อให้หลงและเห็นผิด
แล้ว ปรุงใจให้คิดไปต่าง ๆ ได้เล่า.
ความรักและความชังเป็นอาการคู่กัน แต่
ตรงกันข้ามเหมือนอย่างความเกิดกับความ
ตาย. ถ้ามีอย่างใดแล้ว อีกอย่างหนึ่งก็คง
ต้องมี จะมีแต่อย่างเดียวไม่ได้เป็นอันขาด
ถ้าความรักขาดหมด ความชังก็ขาดหมด
เหมือนกัน. เมื่อเช่นนี้ อะไรเล่าจะคงมี,
ความเพิกเฉยเป็นกลาง ๆ นั่นแหละคงมี
และมีด้วยความรู้เท่ารู้ตัว ไม่ได้มีด้วย
ความมืดมองไม่เห็น. เพราะฉะนั้น ใน
จุลลเวทัลลสูตร พระนางธรรมทินนาเถรี
จึงได้แสดงแก่วิสาขะอุบาสกว่า สังขารมี
๓ คือ กายสังขาร วจีสังขาร และจิตต-
สังขาร, ไม่แสดงว่าปุญญาภิสังขาร อปุญ-
ญาภิสังขาร และอเนญชาภิสังขาร, เพราะ
วิสาขะอุบาสก ถามถึงสังขารในลำดับแห่ง
มรรค ( ต้นสัญญาเวทยิตนิโรธ ). เพราะ
ฉะนั้น จึงได้ความสันนิษฐานว่า ท่านที่
ทำมรรคให้เกิดขึ้นในเวลาใด ในเวลานั้น
ย่อมเป็นผู้มีจิตสงบเป็นปกติ, จิตที่สงบเป็น
ปกติ ย่อมเป็นจิตที่ปราศจากสังขารที่จะ
ปรุงใจให้เป็นไปต่าง ๆ, สังขารที่มีในเวลา
นั้น เป็นธรรมไปหมด จึงควรกล่าวด้วย
กายสังขาร วจีสังขาร และจิตตสังขาร
เท่านั้น. ส่วนปุถุชนหรือสามัญชน ก็ย่อม
มีกายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขารเหมือน
กัน, กายสังขาร คือลมหายใจจงยกไว้
เพราะไม่เนื่องด้วยจิต, แต่วจีสังขาร และ
จิตตสังขาร ย่อมเป็นปุญญาภิสังขาร
อปุญญาภิสังขาร และอเนญชาภิสังขาร
ด้วย ตามคราวตามขณะ. ท่านผู้ทำมรรค
ให้เกิดเต็มที่ มีปัญญารู้เห็นตามเป็นจริง
หมด ย่อมเป็นผู้มีจิตสงบระงับเป็นปกติ,
สังขารย่อมไม่อาจปรุงแต่งจิตของท่านให้
เป็นไปต่าง ๆ ได้ ท่านจึงเป็นสุขอย่างยิ่ง
ด้วยความเป็นผู้เข้าพร้อม. ด้วยเหตุนี้ ความ
ความเข้าระงับสังขารได้ จึงเป็นสุข.

ที่มา : ธรรมานุกรม
สมณ ส่งเมล์ถึง สมณ [DT09336] [ วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 14:38 น. ]
บทความธรรมะ


ยังไม่มี เรื่องธรรม เลยครับWarning: file(../ad468.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/randomad468.php on line 4
[ จำนวนคนอ่าน 613 คน ]
wh0cd938505 <a href=http://nexium24.us.org/>generic nexium</a>

Michaellic [Michaellic] ส่งเมล์ถึง Michaellic (46.161.9.*) [ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 06:18 น. ] [ 1 ]

wh0cd588155 <a href=http://sildenafil247.us.org/>sildenafil</a> <a href=http://celebrex24.us.org/>celebrex without prescription</a>

Michaellic [Michaellic] ส่งเมล์ถึง Michaellic (46.161.9.*) [ 27 มิ.ย. 2560 เวลา 16:40 น. ] [ 2 ]

<a href=https://essayonline.us.com/>essay writing online</a>

MikeSeP [MikeSeP] ส่งเมล์ถึง MikeSeP (46.161.9.*) [ 11 ก.ย. 2560 เวลา 16:36 น. ] [ 3 ]

<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans online direct lenders only</a>

MikeSeP [MikeSeP] ส่งเมล์ถึง MikeSeP (46.161.9.*) [ 13 ก.ย. 2560 เวลา 12:40 น. ] [ 4 ]

<a href=https://writemyessay.us.com/>online essay</a>

MikeSeP [MikeSeP] ส่งเมล์ถึง MikeSeP (46.161.9.*) [ 15 ก.ย. 2560 เวลา 08:58 น. ] [ 5 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>

JohnSeP [JohnSeP] ส่งเมล์ถึง JohnSeP (46.161.9.*) [ 16 ก.ย. 2560 เวลา 13:56 น. ] [ 6 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>paydayloans.us.org</a>

JohnSeP [JohnSeP] ส่งเมล์ถึง JohnSeP (46.161.9.*) [ 17 ก.ย. 2560 เวลา 06:18 น. ] [ 7 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online direct lenders only</a>

JohnSeP [JohnSeP] ส่งเมล์ถึง JohnSeP (46.161.9.*) [ 17 ก.ย. 2560 เวลา 23:34 น. ] [ 8 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 20 ก.ย. 2560 เวลา 03:38 น. ] [ 9 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 21 ก.ย. 2560 เวลา 10:35 น. ] [ 10 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online no credit check</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 22 ก.ย. 2560 เวลา 02:32 น. ] [ 11 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>no credit check payday loans online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 22 ก.ย. 2560 เวลา 17:53 น. ] [ 12 ]

<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loan</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 23 ก.ย. 2560 เวลา 09:26 น. ] [ 13 ]

<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>Visit Website</a> <a href=https://writemyessay.us.com/>my homework now</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 24 ก.ย. 2560 เวลา 01:49 น. ] [ 14 ]

<a href=https://loansforbadcredit.us.com/>Look At This</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 24 ก.ย. 2560 เวลา 17:21 น. ] [ 15 ]

<a href=https://writemyessay.us.com/>my homework now</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 25 ก.ย. 2560 เวลา 08:49 น. ] [ 16 ]

<a href=https://essaywritingservices.us.com/>professional essay writing service</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 26 ก.ย. 2560 เวลา 00:50 น. ] [ 17 ]

<a href=https://freesexchat.us.com/>sex chat</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 26 ก.ย. 2560 เวลา 17:09 น. ] [ 18 ]

website here <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a> cash advance <a href=https://paydayloans.us.org/>cash advance</a>

Easy Payday Loan [Cash Advance ] ส่งเมล์ถึง Easy Payday Loan (46.161.9.*) [ 2 ต.ค. 2560 เวลา 08:12 น. ] [ 19 ]

online lenders <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans for bad credit</a> HTTPS://LOANSFORBADCREDIT.US.COM/ <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans for bad credit</a>

A Payday Loan [Direct Lender Loans ] ส่งเมล์ถึง A Payday Loan (46.161.9.*) [ 2 ต.ค. 2560 เวลา 19:22 น. ] [ 20 ]

how to write an intro for an essay <a href=https://essaywritingservice.us.com>buy essay cheap</a> writing essays services <a href=https://essaywritingservice.us.com>essay writing service</a>

Write Essay Online [Writers Online ] ส่งเมล์ถึง Write Essay Online (46.161.9.*) [ 3 ต.ค. 2560 เวลา 02:13 น. ] [ 21 ]

essay writing service toronto <a href=https://essaywritingservices.us.com>admission essay writing service</a> essays writing services https://essaywritingservices.us.com - More Bonuses

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 3 ต.ค. 2560 เวลา 07:31 น. ] [ 22 ]

payday loans online <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>helpful hints</a> site here https://bestpaydayloansonline.us.com/ - payday loans online

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 3 ต.ค. 2560 เวลา 09:37 น. ] [ 23 ]

payday loans online direct lenders <a href=https://paydayloansonline.us.com/>Web Site</a> More hints https://paydayloansonline.us.com/ - click for source

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 5 ต.ค. 2560 เวลา 12:32 น. ] [ 24 ]

sex chat <a href=https://freesexchat.us.com>chat sex</a> chat sex https://freesexchat.us.com - https://freesexchat.us.com

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 6 ต.ค. 2560 เวลา 15:01 น. ] [ 25 ]

payday loans <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans direct lenders</a> online payday loans <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online no credit check</a>

Payday Loan [Payday Express ] ส่งเมล์ถึง Payday Loan (46.161.9.*) [ 7 ต.ค. 2560 เวลา 20:26 น. ] [ 26 ]

Visit This Link <a href=https://onlineloans.us.com/>click here</a> homepage here https://onlineloans.us.com/ - online payday loan

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 8 ต.ค. 2560 เวลา 15:29 น. ] [ 27 ]

payday loans online <a href=https://paydayloans.us.org/>personal loans</a> helpful hints https://paydayloans.us.org/ - view website

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 8 ต.ค. 2560 เวลา 21:55 น. ] [ 28 ]

Home Page <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a> pay day loans <a href=https://paydayloans.us.org/>here i found it</a>

A Payday Loan [Online Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง A Payday Loan (46.161.9.*) [ 9 ต.ค. 2560 เวลา 00:12 น. ] [ 29 ]

payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>spotloan</a> online loan <a href=https://onlineloans.us.com/>direct payday lenders</a>

Speedy Cash [Quick Loans ] ส่งเมล์ถึง Speedy Cash (46.161.9.*) [ 9 ต.ค. 2560 เวลา 14:05 น. ] [ 30 ]

website <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans for bad credit</a> bad credit payday loans direct lenders <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>loans for bad credit</a>

Loan Cash [Fastest Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Loan Cash (46.161.9.*) [ 11 ต.ค. 2560 เวลา 10:41 น. ] [ 31 ]

online payday loans no credit check <a href=https://paydayloans.us.org/>Your Domain Name</a> view <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>

Spotloan [Loan Cash ] ส่งเมล์ถึง Spotloan (46.161.9.*) [ 17 ต.ค. 2560 เวลา 04:31 น. ] [ 32 ]

free sex chat sites <a href=https://sexchat.us.com>sluts online</a> adult webcam <a href=https://sexchat.us.com>free online sex chat</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 17 ต.ค. 2560 เวลา 16:14 น. ] [ 33 ]

sex chat free <a href=https://freesexchat.us.com>sex chat</a> free sex chat https://freesexchat.us.com - sex chat

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 19 ต.ค. 2560 เวลา 10:24 น. ] [ 34 ]


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
โดย * :
E-mail :
จังหวัด * :
 
Security Code
ใส่ตัวอักษรด้านซ้าย
ลงช่องล่างด้วยครับ
 
   

หน้าหลัก
ปิดหน้านี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org