Dhammathai.org
มงคลที่ ๒๒.มีความเคารพ
ความเคารพ นับถือ คือเสน่ห์
ไม่โลเล เหมือนลิง วิ่งหลอกหลอน
ทั้งต่อหน้า ลับหลัง พึงสังวร
ย่อมงามงอน สวยสง่า ราคาแพง.
Home sitemap Dhamma World Wide Web
Contact Us
ภาษาไทย
English
หน้าแรก บทความธรรมะ เรื่องที่ 765
พระนางธรรมทินนาเถรี

ในจุลลเวทัลลสูตร
พระนางธรรมทินนาเถรีได้แสดงแก่
วิสาขะอุบาสกว่า อทุกขมสุขเวทนา เป็น
สุขเพราะรู้ชอบ เป็นทุกข์เพราะรู้ไม่ชอบ
ดังนี้. รู้ชอบก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเอง, รู้ไม่
ชอบก็คือรู้ผิด หรือไม่รู้ตามเป็นจริง คือ
มิจฉาทิฏฐินั่นเอง. อทุกขมสุขเวทนา
เป็นเวทนาอันละเอียด ไม่เหมือนสุข
เวทนาและทุกขเวทนา เพราะไม่ใช่ทุกข์
ไม่ใช่สุขอยู่แล้ว, ที่จัดว่าเป็นสุข ก็เพราะ
รู้ตามเป็นจริง เป็นทุกข์ก็เพราะไม่รู้ตาม
เป็นจริง. ด้วยเหตุนี้จึงได้ความสันนิษฐาน
ว่าคนมีปัญญาเปรียบเหมือนมีความสว่าง
หรืออยู่ในที่แจ้ง คนไม่มีปัญญาเปรียบ
เหมือนไม่มีความสว่างหรืออยู่ในที่มืด, คน
มีปัญญาเป็นผู้เพิกเฉยอยู่ด้วยความแจ่มแจ้ง
ปลอดโปร่ง แต่คนไม่มีปัญญาเป็นผู้
เพิกเฉยอยู่ด้วยความมืดตื้อ. ปัญญานั้น
เมื่อเกิดขึ้นในเวลาใด ทุกข์เพราะกิเลส
ก็ดับไปในเวลานั้น, เพราะฉะนั้น ท่าน
ผู้มีปัญญารู้แจ้งเต็มที่ ไม่ยึดถือมั่นอะไร ๆ
จึงไม่หลงรักหลงชังในขันธ์ ๕ นั้น ซึ่ง
เป็นการฝืนธรรมดา เป็นตัณหา เพราะ
ธรรมดามันเป็นมาอย่างนั้นแล้ว จะทำ
อย่างไรได้ ก็ต้องอาศัยขันธ์ ๕ นั้นไป
และทำนุบำรุงไปตามควรกว่าจะถึงที่สุดลง.
แต่ท่านผู้มีปัญญารู้จักขันธ์ ๕ นั้นตามสภาพ
หรือตามธรรมดาอยู่เสมอ ท่านจึงไม่มีทุกข์
เพราะกิเลส หรือทุกข์ใจเลย เพราะท่าน
เพิกเฉยอยู่ด้วยความรู้เท่าเสียหมด, สังขาร
ธรรมที่ปรุงใจ ไม่อาจปรุงแต่ใจท่านให้
เป็นไปต่าง ๆ ได้ ท่านอยู่ด้วยปกติจิตอัน
เกิดแต่ปัญญาเสมอไป แต่จะว่าท่านไม่มี
สังขารก็ไม่ถูก ไม่ชอบเพราะขันธ์ ๕ ยัง
มีอยู่. ก็สังขารนั้นเป็นธรรมหรือเป็นไป
ตามธรรมหมดไม่ปรุงจิตท่านได้, เปรียบ
เหมือนคนที่รู้แน่ว่าหม้อที่บรรจุด้วยของ
ปฏิกูลแล้ว ถึงใครจะตกแต่งให้วิจิตรงด-
งามในภายนอกสักปานไร ในภายในก็คง
เป็นของปฏิกูลอยู่นั่นเอง ดังนี้ ก็คงไม่รัก
ใคร่พัวพันในหม้อนั้น และเพราะเห็นเป็น
ธรรมดาอยู่จึงไม่ชิงชังหม้อนั้น, ถ้าพูดให้
สั้น ๆ ก็ตรงกับคำที่ว่า เห็นไส้เสียแล้ว
ดังนี้ อะไรจะมาล่อให้หลงและเห็นผิด
แล้ว ปรุงใจให้คิดไปต่าง ๆ ได้เล่า.
ความรักและความชังเป็นอาการคู่กัน แต่
ตรงกันข้ามเหมือนอย่างความเกิดกับความ
ตาย. ถ้ามีอย่างใดแล้ว อีกอย่างหนึ่งก็คง
ต้องมี จะมีแต่อย่างเดียวไม่ได้เป็นอันขาด
ถ้าความรักขาดหมด ความชังก็ขาดหมด
เหมือนกัน. เมื่อเช่นนี้ อะไรเล่าจะคงมี,
ความเพิกเฉยเป็นกลาง ๆ นั่นแหละคงมี
และมีด้วยความรู้เท่ารู้ตัว ไม่ได้มีด้วย
ความมืดมองไม่เห็น. เพราะฉะนั้น ใน
จุลลเวทัลลสูตร พระนางธรรมทินนาเถรี
จึงได้แสดงแก่วิสาขะอุบาสกว่า สังขารมี
๓ คือ กายสังขาร วจีสังขาร และจิตต-
สังขาร, ไม่แสดงว่าปุญญาภิสังขาร อปุญ-
ญาภิสังขาร และอเนญชาภิสังขาร, เพราะ
วิสาขะอุบาสก ถามถึงสังขารในลำดับแห่ง
มรรค ( ต้นสัญญาเวทยิตนิโรธ ). เพราะ
ฉะนั้น จึงได้ความสันนิษฐานว่า ท่านที่
ทำมรรคให้เกิดขึ้นในเวลาใด ในเวลานั้น
ย่อมเป็นผู้มีจิตสงบเป็นปกติ, จิตที่สงบเป็น
ปกติ ย่อมเป็นจิตที่ปราศจากสังขารที่จะ
ปรุงใจให้เป็นไปต่าง ๆ, สังขารที่มีในเวลา
นั้น เป็นธรรมไปหมด จึงควรกล่าวด้วย
กายสังขาร วจีสังขาร และจิตตสังขาร
เท่านั้น. ส่วนปุถุชนหรือสามัญชน ก็ย่อม
มีกายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขารเหมือน
กัน, กายสังขาร คือลมหายใจจงยกไว้
เพราะไม่เนื่องด้วยจิต, แต่วจีสังขาร และ
จิตตสังขาร ย่อมเป็นปุญญาภิสังขาร
อปุญญาภิสังขาร และอเนญชาภิสังขาร
ด้วย ตามคราวตามขณะ. ท่านผู้ทำมรรค
ให้เกิดเต็มที่ มีปัญญารู้เห็นตามเป็นจริง
หมด ย่อมเป็นผู้มีจิตสงบระงับเป็นปกติ,
สังขารย่อมไม่อาจปรุงแต่งจิตของท่านให้
เป็นไปต่าง ๆ ได้ ท่านจึงเป็นสุขอย่างยิ่ง
ด้วยความเป็นผู้เข้าพร้อม. ด้วยเหตุนี้ ความ
ความเข้าระงับสังขารได้ จึงเป็นสุข.

ที่มา : ธรรมานุกรม
สมณ ส่งเมล์ถึง สมณ [DT09336] [ วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 14:38 น. ]
บทความธรรมะ


ยังไม่มี เรื่องธรรม เลยครับWarning: file(../ad468.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/randomad468.php on line 4
[ จำนวนคนอ่าน 755 คน ]
wh0cd938505 <a href=http://nexium24.us.org/>generic nexium</a>

Michaellic [Michaellic] ส่งเมล์ถึง Michaellic (46.161.9.*) [ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 06:18 น. ] [ 1 ]

wh0cd588155 <a href=http://sildenafil247.us.org/>sildenafil</a> <a href=http://celebrex24.us.org/>celebrex without prescription</a>

Michaellic [Michaellic] ส่งเมล์ถึง Michaellic (46.161.9.*) [ 27 มิ.ย. 2560 เวลา 16:40 น. ] [ 2 ]

<a href=https://essayonline.us.com/>essay writing online</a>

MikeSeP [MikeSeP] ส่งเมล์ถึง MikeSeP (46.161.9.*) [ 11 ก.ย. 2560 เวลา 16:36 น. ] [ 3 ]

<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans online direct lenders only</a>

MikeSeP [MikeSeP] ส่งเมล์ถึง MikeSeP (46.161.9.*) [ 13 ก.ย. 2560 เวลา 12:40 น. ] [ 4 ]

<a href=https://writemyessay.us.com/>online essay</a>

MikeSeP [MikeSeP] ส่งเมล์ถึง MikeSeP (46.161.9.*) [ 15 ก.ย. 2560 เวลา 08:58 น. ] [ 5 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>

JohnSeP [JohnSeP] ส่งเมล์ถึง JohnSeP (46.161.9.*) [ 16 ก.ย. 2560 เวลา 13:56 น. ] [ 6 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>paydayloans.us.org</a>

JohnSeP [JohnSeP] ส่งเมล์ถึง JohnSeP (46.161.9.*) [ 17 ก.ย. 2560 เวลา 06:18 น. ] [ 7 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online direct lenders only</a>

JohnSeP [JohnSeP] ส่งเมล์ถึง JohnSeP (46.161.9.*) [ 17 ก.ย. 2560 เวลา 23:34 น. ] [ 8 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 20 ก.ย. 2560 เวลา 03:38 น. ] [ 9 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 21 ก.ย. 2560 เวลา 10:35 น. ] [ 10 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online no credit check</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 22 ก.ย. 2560 เวลา 02:32 น. ] [ 11 ]

<a href=https://paydayloans.us.org/>no credit check payday loans online</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 22 ก.ย. 2560 เวลา 17:53 น. ] [ 12 ]

<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loan</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 23 ก.ย. 2560 เวลา 09:26 น. ] [ 13 ]

<a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>Visit Website</a> <a href=https://writemyessay.us.com/>my homework now</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 24 ก.ย. 2560 เวลา 01:49 น. ] [ 14 ]

<a href=https://loansforbadcredit.us.com/>Look At This</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 24 ก.ย. 2560 เวลา 17:21 น. ] [ 15 ]

<a href=https://writemyessay.us.com/>my homework now</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 25 ก.ย. 2560 เวลา 08:49 น. ] [ 16 ]

<a href=https://essaywritingservices.us.com/>professional essay writing service</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 26 ก.ย. 2560 เวลา 00:50 น. ] [ 17 ]

<a href=https://freesexchat.us.com/>sex chat</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 26 ก.ย. 2560 เวลา 17:09 น. ] [ 18 ]

website here <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a> cash advance <a href=https://paydayloans.us.org/>cash advance</a>

Easy Payday Loan [Cash Advance ] ส่งเมล์ถึง Easy Payday Loan (46.161.9.*) [ 2 ต.ค. 2560 เวลา 08:12 น. ] [ 19 ]

online lenders <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans for bad credit</a> HTTPS://LOANSFORBADCREDIT.US.COM/ <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans for bad credit</a>

A Payday Loan [Direct Lender Loans ] ส่งเมล์ถึง A Payday Loan (46.161.9.*) [ 2 ต.ค. 2560 เวลา 19:22 น. ] [ 20 ]

how to write an intro for an essay <a href=https://essaywritingservice.us.com>buy essay cheap</a> writing essays services <a href=https://essaywritingservice.us.com>essay writing service</a>

Write Essay Online [Writers Online ] ส่งเมล์ถึง Write Essay Online (46.161.9.*) [ 3 ต.ค. 2560 เวลา 02:13 น. ] [ 21 ]

essay writing service toronto <a href=https://essaywritingservices.us.com>admission essay writing service</a> essays writing services https://essaywritingservices.us.com - More Bonuses

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 3 ต.ค. 2560 เวลา 07:31 น. ] [ 22 ]

payday loans online <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>helpful hints</a> site here https://bestpaydayloansonline.us.com/ - payday loans online

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 3 ต.ค. 2560 เวลา 09:37 น. ] [ 23 ]

payday loans online direct lenders <a href=https://paydayloansonline.us.com/>Web Site</a> More hints https://paydayloansonline.us.com/ - click for source

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 5 ต.ค. 2560 เวลา 12:32 น. ] [ 24 ]

sex chat <a href=https://freesexchat.us.com>chat sex</a> chat sex https://freesexchat.us.com - https://freesexchat.us.com

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 6 ต.ค. 2560 เวลา 15:01 น. ] [ 25 ]

payday loans <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans direct lenders</a> online payday loans <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online no credit check</a>

Payday Loan [Payday Express ] ส่งเมล์ถึง Payday Loan (46.161.9.*) [ 7 ต.ค. 2560 เวลา 20:26 น. ] [ 26 ]

Visit This Link <a href=https://onlineloans.us.com/>click here</a> homepage here https://onlineloans.us.com/ - online payday loan

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 8 ต.ค. 2560 เวลา 15:29 น. ] [ 27 ]

payday loans online <a href=https://paydayloans.us.org/>personal loans</a> helpful hints https://paydayloans.us.org/ - view website

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 8 ต.ค. 2560 เวลา 21:55 น. ] [ 28 ]

Home Page <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a> pay day loans <a href=https://paydayloans.us.org/>here i found it</a>

A Payday Loan [Online Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง A Payday Loan (46.161.9.*) [ 9 ต.ค. 2560 เวลา 00:12 น. ] [ 29 ]

payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>spotloan</a> online loan <a href=https://onlineloans.us.com/>direct payday lenders</a>

Speedy Cash [Quick Loans ] ส่งเมล์ถึง Speedy Cash (46.161.9.*) [ 9 ต.ค. 2560 เวลา 14:05 น. ] [ 30 ]

website <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans for bad credit</a> bad credit payday loans direct lenders <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>loans for bad credit</a>

Loan Cash [Fastest Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Loan Cash (46.161.9.*) [ 11 ต.ค. 2560 เวลา 10:41 น. ] [ 31 ]

online payday loans no credit check <a href=https://paydayloans.us.org/>Your Domain Name</a> view <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>

Spotloan [Loan Cash ] ส่งเมล์ถึง Spotloan (46.161.9.*) [ 17 ต.ค. 2560 เวลา 04:31 น. ] [ 32 ]

free sex chat sites <a href=https://sexchat.us.com>sluts online</a> adult webcam <a href=https://sexchat.us.com>free online sex chat</a>

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 17 ต.ค. 2560 เวลา 16:14 น. ] [ 33 ]

sex chat free <a href=https://freesexchat.us.com>sex chat</a> free sex chat https://freesexchat.us.com - sex chat

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 19 ต.ค. 2560 เวลา 10:24 น. ] [ 34 ]

bad credit personal loans online <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans no guarantor</a> bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a>

Direct Lenders [Pay Day Loan ] ส่งเมล์ถึง Direct Lenders (46.161.9.*) [ 26 ต.ค. 2560 เวลา 05:21 น. ] [ 35 ]

short term personal loans <a href=https://shorttermloans.us.com>payday loans no credit check direct lender</a> short term personal loans <a href=https://shorttermloans.us.com>shortterm loans</a>

Bad Credit [Loans ] ส่งเมล์ถึง Bad Credit (46.161.9.*) [ 26 ต.ค. 2560 เวลา 17:06 น. ] [ 36 ]

order essay online cheap <a href=https://buyessays.us.com>buy essay</a> buy an essay <a href=https://buyessays.us.com>buy an essay</a>

Buying Essays [Paper Writer ] ส่งเมล์ถึง Buying Essays (46.161.9.*) [ 26 ต.ค. 2560 เวลา 17:28 น. ] [ 37 ]

write my essay <a href=https://writemyessay.us.com>write my essay cheap</a> write my thesis https://writemyessay.us.com - for more

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 31 ต.ค. 2560 เวลา 05:17 น. ] [ 38 ]

help me to write an essay <a href=https://collegeessay.us.com>help my essay</a> help with an essay https://collegeessay.us.com - college essay writer

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 31 ต.ค. 2560 เวลา 07:02 น. ] [ 39 ]

bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans direct lenders</a> bad credit loans utah <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans utah</a>

Pay Day Loans [Easy Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Pay Day Loans (46.161.9.*) [ 1 พ.ย. 2560 เวลา 23:25 น. ] [ 40 ]

bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit</a> personal loans bad credit https://badcreditpersonalloans.us.com - www bad credit loans

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 2 พ.ย. 2560 เวลา 05:16 น. ] [ 41 ]

online payday loans <a href=https://onlineloans.us.com/>Get the facts</a> Get the facts https://onlineloans.us.com/ - direct lender loans

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 3 พ.ย. 2560 เวลา 02:33 น. ] [ 42 ]

quick personal loans <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans bad credit</a> quick loans <a href=https://quickloans.us.com>city loan fast cash</a>

Cash Advance [Pay Day Loan ] ส่งเมล์ถึง Cash Advance (46.161.9.*) [ 3 พ.ย. 2560 เวลา 03:47 น. ] [ 43 ]

short loans <a href=https://shorttermloans.us.com>4000 loan</a> short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>ez cash loans</a>

Direct Lenders [Best Online Loans ] ส่งเมล์ถึง Direct Lenders (46.161.9.*) [ 3 พ.ย. 2560 เวลา 17:05 น. ] [ 44 ]

college essay writer <a href=https://collegeessay.us.com>writing a college entrance essay</a> essays help https://collegeessay.us.com - help me do my essay

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 4 พ.ย. 2560 เวลา 21:35 น. ] [ 45 ]

best rate personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit texas</a> payday loans bad credit dallas https://badcreditpersonalloans.us.com - personal loan with cosigner

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 5 พ.ย. 2560 เวลา 03:44 น. ] [ 46 ]

fast loans <a href=https://quickloans.us.com>loans quicken</a> quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>personal loans quick</a>

Payday Express [Speedy Cash ] ส่งเมล์ถึง Payday Express (46.161.9.*) [ 5 พ.ย. 2560 เวลา 03:49 น. ] [ 47 ]

best personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for bad credit</a> personal loans bad credit guaranteed <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans nyc</a>

Online Lenders [Personal Loans ] ส่งเมล์ถึง Online Lenders (46.161.9.*) [ 5 พ.ย. 2560 เวลา 21:35 น. ] [ 48 ]

buy essays online <a href=https://buyessays.us.com>buy essay</a> buy an essay for college <a href=https://buyessays.us.com>college admissions essay help</a>

Online Homework [Free Paper Writer ] ส่งเมล์ถึง Online Homework (46.161.9.*) [ 6 พ.ย. 2560 เวลา 07:41 น. ] [ 49 ]

personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a> payday loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit online</a>

Online Payday Loans [Payday ] ส่งเมล์ถึง Online Payday Loans (46.161.9.*) [ 6 พ.ย. 2560 เวลา 07:41 น. ] [ 50 ]

college essay help <a href=https://collegeessay.us.com>essay assignment help</a> college admission essay writing service <a href=https://collegeessay.us.com>college essay editing service</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 6 พ.ย. 2560 เวลา 18:25 น. ] [ 51 ]

buy essays for college <a href=https://buyessay.us.com>writing an essay help</a> help write an essay <a href=https://buyessay.us.com>order essay now</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 8 พ.ย. 2560 เวลา 12:44 น. ] [ 52 ]

short term loan no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>direct payday loan lenders</a> short term cash loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short loans</a>

Loan Cash [Quick Loans ] ส่งเมล์ถึง Loan Cash (46.161.9.*) [ 10 พ.ย. 2560 เวลา 06:07 น. ] [ 53 ]

short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday loans</a> short term loans no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>internet loans</a>

Payday Loan [Quick Loan ] ส่งเมล์ถึง Payday Loan (46.161.9.*) [ 10 พ.ย. 2560 เวลา 21:07 น. ] [ 54 ]

buy essay online <a href=https://buyessays.us.com>order essay online cheap quick</a> buy essay without plagiarism <a href=https://buyessays.us.com>order essay</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 11 พ.ย. 2560 เวลา 05:38 น. ] [ 55 ]

custom essay <a href=https://writemyessay.us.com>write my essay</a> paper writer <a href=https://writemyessay.us.com>write my essay</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 11 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น. ] [ 56 ]

short term fast cash loans <a href=https://shorttermloans.us.com>quick short term loans</a> payday loan lenders only <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a>

Easy Payday Loan [Paydayloan ] ส่งเมล์ถึง Easy Payday Loan (46.161.9.*) [ 11 พ.ย. 2560 เวลา 22:12 น. ] [ 57 ]

quick cash loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a> fast loans no credit <a href=https://quickloans.us.com>loans quick cash</a>

Payday Loans Online [Best Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Payday Loans Online (46.161.9.*) [ 12 พ.ย. 2560 เวลา 10:24 น. ] [ 58 ]

bad credit pay day loan <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans for poor credit</a> personal loans bad credit reviews <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit guaranteed</a>

Loans Online [Quick Loans ] ส่งเมล์ถึง Loans Online (46.161.9.*) [ 13 พ.ย. 2560 เวลา 19:36 น. ] [ 59 ]

personal loans columbus ohio <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>www bad credit loans</a> bad credit payday loans https://badcreditpersonalloans.us.com - bad credit personal loans

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 13 พ.ย. 2560 เวลา 23:58 น. ] [ 60 ]

short term fast cash loans <a href=https://shorttermloans.us.com>quick payday loans</a> las vegas payday loan centers <a href=https://shorttermloans.us.com>greenwood loans</a>

Payday Loans Online [Loans For Bad Credit ] ส่งเมล์ถึง Payday Loans Online (46.161.9.*) [ 16 พ.ย. 2560 เวลา 21:54 น. ] [ 61 ]

quick payday loans <a href=https://quickloans.us.com>fast loans</a> loans quick approval <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a>

Payday Loans [Best Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Payday Loans (46.161.9.*) [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 00:52 น. ] [ 62 ]

payday loans las vegas nevada <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday loans</a> short term loan lenders not brokers <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday loans</a>

Payday Loan [Online Loans ] ส่งเมล์ถึง Payday Loan (46.161.9.*) [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 03:57 น. ] [ 63 ]

fast bad credit personal loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a> quick loans rates <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans direct lenders</a>

Paydayloan [Quick Loan ] ส่งเมล์ถึง Paydayloan (46.161.9.*) [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 06:57 น. ] [ 64 ]

apply for a personal loan <a href=https://shorttermloans.us.com>small personal loans</a> short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a>

Online Lenders [Online Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Online Lenders (46.161.9.*) [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 09:59 น. ] [ 65 ]

www payday loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term fast cash loans</a> low doc loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term cash loans</a>

Speedycash [Loans For Bad Credit ] ส่งเมล์ถึง Speedycash (46.161.9.*) [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 13:01 น. ] [ 66 ]

easy online loans no credit check <a href=https://quickloans.us.com>loans quick approval</a> easy money cash loans <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans</a>

Cash Loan [Loans ] ส่งเมล์ถึง Cash Loan (46.161.9.*) [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 16:01 น. ] [ 67 ]

apply for a personal loan <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a> personal loans for fair credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a>

Instant Online Loans [Paydayloan ] ส่งเมล์ถึง Instant Online Loans (46.161.9.*) [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 19:03 น. ] [ 68 ]

quick loans no credit check <a href=https://quickloans.us.com>quick loans online</a> quicken loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans online</a>

Best Online Loans [Payday Express ] ส่งเมล์ถึง Best Online Loans (46.161.9.*) [ 17 พ.ย. 2560 เวลา 22:04 น. ] [ 69 ]

compare personal loan rates <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit guaranteed</a> bad credit personal loans guaranteed approval <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit</a>

Pay Day Loans [Payday Express ] ส่งเมล์ถึง Pay Day Loans (46.161.9.*) [ 18 พ.ย. 2560 เวลา 01:04 น. ] [ 70 ]

payday loans for bad credit no brokers <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a> getting a personal loan <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal secured loans</a>

Loan Cash [Payday Loans Online ] ส่งเมล์ถึง Loan Cash (46.161.9.*) [ 18 พ.ย. 2560 เวลา 04:05 น. ] [ 71 ]

payday loans for bad credit near me <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>same day loan bad credit</a> personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit fast loans</a>

Quick Loan [Payday Loans Online ] ส่งเมล์ถึง Quick Loan (46.161.9.*) [ 18 พ.ย. 2560 เวลา 07:07 น. ] [ 72 ]

bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>best unsecured personal loans</a> payday loans bad credit today <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>lenders for bad credit personal loans</a>

Cash Advance [Payday Loan Online ] ส่งเมล์ถึง Cash Advance (46.161.9.*) [ 18 พ.ย. 2560 เวลา 10:07 น. ] [ 73 ]

payday loans bad credit approval <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit payday loans</a> payday loans for bad credit guaranteed <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans for bad credit in pa</a>

Online Payday Loans [Getting A Loan ] ส่งเมล์ถึง Online Payday Loans (46.161.9.*) [ 18 พ.ย. 2560 เวลา 13:08 น. ] [ 74 ]

quick cash loans today <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans of newark</a> quick cash loans bad credit <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a>

Speedycash [Direct Lender Loans ] ส่งเมล์ถึง Speedycash (46.161.9.*) [ 18 พ.ย. 2560 เวลา 16:09 น. ] [ 75 ]

unsecured loans for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short loans</a> short term loan bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a>

Payday Loans Online [Getting A Loan ] ส่งเมล์ถึง Payday Loans Online (46.161.9.*) [ 18 พ.ย. 2560 เวลา 19:03 น. ] [ 76 ]

bad credit loans in maryland <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit reviews</a> bad credit payday loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit</a>

Loan Cash [Loan ] ส่งเมล์ถึง Loan Cash (46.161.9.*) [ 18 พ.ย. 2560 เวลา 19:10 น. ] [ 77 ]

small personal loans for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit check</a>

Quick Loans [A Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Quick Loans (46.161.9.*) [ 18 พ.ย. 2560 เวลา 22:11 น. ] [ 78 ]

bad credit payday loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a> unsecured personal loans with bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit</a>

Payday Loans Online [Online Loan ] ส่งเมล์ถึง Payday Loans Online (46.161.9.*) [ 19 พ.ย. 2560 เวลา 01:13 น. ] [ 79 ]

quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans</a> quickcash com <a href=https://quickloans.us.com>fast loans lenders</a>

Cash Advance [Online Lenders ] ส่งเมล์ถึง Cash Advance (46.161.9.*) [ 19 พ.ย. 2560 เวลา 04:14 น. ] [ 80 ]

guaranteed bad credit loan <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a> fast personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit ontario</a>

Cash Loan [Spotloan ] ส่งเมล์ถึง Cash Loan (46.161.9.*) [ 19 พ.ย. 2560 เวลา 07:15 น. ] [ 81 ]

bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a> easy personal loan <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit ok</a>

Payday Loan [Fastest Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Payday Loan (46.161.9.*) [ 19 พ.ย. 2560 เวลา 10:15 น. ] [ 82 ]

quick payday loans <a href=https://quickloans.us.com>quicken loans</a> quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a>

Online Loan [Best Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Online Loan (46.161.9.*) [ 19 พ.ย. 2560 เวลา 13:17 น. ] [ 83 ]

short term bad credit loans <a href=https://shorttermloans.us.com>payday loans las vegas</a> short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans oklahoma</a>

Pay Day Loan [Online Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Pay Day Loan (46.161.9.*) [ 19 พ.ย. 2560 เวลา 16:18 น. ] [ 84 ]

quick payday loans of newark <a href=https://quickloans.us.com>quick loans no credit check</a> quick loans no credit check <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans bad credit</a>

Speedycash [Quick Loan ] ส่งเมล์ถึง Speedycash (46.161.9.*) [ 19 พ.ย. 2560 เวลา 19:18 น. ] [ 85 ]

personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loan bad credit direct lender</a> payday loans for bad credit texas <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>signature loans las vegas bad credit</a>

Loan [Get A Loan ] ส่งเมล์ถึง Loan (46.161.9.*) [ 19 พ.ย. 2560 เวลา 22:19 น. ] [ 86 ]

fast loans no credit <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans</a> payday loans quick <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans usa</a>

Loans Online [Online Loans ] ส่งเมล์ถึง Loans Online (46.161.9.*) [ 20 พ.ย. 2560 เวลา 01:19 น. ] [ 87 ]

interest free loan <a href=https://shorttermloans.us.com>on line loans</a> short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>best bad credit loans</a>

Online Payday Loans [Getting A Loan ] ส่งเมล์ถึง Online Payday Loans (46.161.9.*) [ 20 พ.ย. 2560 เวลา 04:21 น. ] [ 88 ]

progressive loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> need a loan today <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans direct lenders</a>

Speedy Cash [Quick Loans ] ส่งเมล์ถึง Speedy Cash (46.161.9.*) [ 20 พ.ย. 2560 เวลา 07:22 น. ] [ 89 ]

quick personal loans <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans</a> quick payday loan today <a href=https://quickloans.us.com>quick online cash loans</a>

Speedy Cash [Loans ] ส่งเมล์ถึง Speedy Cash (46.161.9.*) [ 20 พ.ย. 2560 เวลา 10:23 น. ] [ 90 ]

buy essay <a href=https://buyessays.us.com>order essay paper</a> college essay editing service <a href=https://buyessays.us.com>essay buying</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 20 พ.ย. 2560 เวลา 11:12 น. ] [ 91 ]

loans quick approval <a href=https://quickloans.us.com>fast loans lenders</a> quick payday loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans online</a>

Money Loan [Payday Loans Online ] ส่งเมล์ถึง Money Loan (46.161.9.*) [ 20 พ.ย. 2560 เวลา 13:23 น. ] [ 92 ]

short term payday <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit check</a> www loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term quick loans</a>

Money Loan [Speedy Cash ] ส่งเมล์ถึง Money Loan (46.161.9.*) [ 20 พ.ย. 2560 เวลา 16:25 น. ] [ 93 ]

short term loans no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>no interest loans</a> short term bad credit loans <a href=https://shorttermloans.us.com>payday loans with no credit check</a>

Payday Express [Quick Loan ] ส่งเมล์ถึง Payday Express (46.161.9.*) [ 20 พ.ย. 2560 เวลา 19:27 น. ] [ 94 ]

quick payday loans no credit check <a href=https://quickloans.us.com>quick loans rates</a> quick payday loans <a href=https://quickloans.us.com>online fast cash loans</a>

Best Online Loans [A Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Best Online Loans (46.161.9.*) [ 20 พ.ย. 2560 เวลา 22:27 น. ] [ 95 ]

payday loans for bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a> personal loans florida <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans for bad credit in texas</a>

Payday Loan [Loans Online ] ส่งเมล์ถึง Payday Loan (46.161.9.*) [ 21 พ.ย. 2560 เวลา 01:28 น. ] [ 96 ]

payday loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a> personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans direct lenders only</a>

Money Loan [Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Money Loan (46.161.9.*) [ 21 พ.ย. 2560 เวลา 04:30 น. ] [ 97 ]

payday loans quickly <a href=https://quickloans.us.com>payday loans quick cash</a> quick cash loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans for bad credit</a>

Spotloan [Online Loans ] ส่งเมล์ถึง Spotloan (46.161.9.*) [ 21 พ.ย. 2560 เวลา 07:28 น. ] [ 98 ]

short term bad credit loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>best short term loans</a>

Pay Day Loan [Payday ] ส่งเมล์ถึง Pay Day Loan (46.161.9.*) [ 21 พ.ย. 2560 เวลา 10:31 น. ] [ 99 ]

payday loans for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday loans</a> short term loans for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>best short term loans</a>

Speedycash [Payday Loan Online ] ส่งเมล์ถึง Speedycash (46.161.9.*) [ 21 พ.ย. 2560 เวลา 13:26 น. ] [ 100 ]

payday loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit</a> personal loans with bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>secured personal loans for bad credit</a>

Online Payday Loans [Speedy Cash ] ส่งเมล์ถึง Online Payday Loans (46.161.9.*) [ 21 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 น. ] [ 101 ]

payday loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans reviews</a> bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for really bad credit</a>

Speedycash [Loan Cash ] ส่งเมล์ถึง Speedycash (46.161.9.*) [ 21 พ.ย. 2560 เวลา 19:32 น. ] [ 102 ]

bad credit personal loans guaranteed <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit payday loans</a> payday loans bad credit today <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit payday loans</a>

Get A Loan [Payday Express ] ส่งเมล์ถึง Get A Loan (46.161.9.*) [ 22 พ.ย. 2560 เวลา 01:38 น. ] [ 103 ]

credit loan <a href=https://shorttermloans.us.com>e loans</a> short loans <a href=https://shorttermloans.us.com>long term personal loans</a>

Payday [Pay Day Loan ] ส่งเมล์ถึง Payday (46.161.9.*) [ 22 พ.ย. 2560 เวลา 04:35 น. ] [ 104 ]

no teletrack payday loans <a href=https://shorttermloans.us.com>online loan</a> personal loans rates <a href=https://shorttermloans.us.com>small loans bad credit</a>

Quick Loan [Direct Lenders ] ส่งเมล์ถึง Quick Loan (46.161.9.*) [ 22 พ.ย. 2560 เวลา 07:38 น. ] [ 105 ]

bad credit personal loans utah <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit payday loans</a> personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans utah</a>

Bad Credit [Online Payday Loans ] ส่งเมล์ถึง Bad Credit (46.161.9.*) [ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:39 น. ] [ 106 ]

quick payday loans direct lenders <a href=https://quickloans.us.com>personal loans quick approval</a> quick loans no credit check <a href=https://quickloans.us.com>personal loans quick</a>

Payday Loan Online [Loans For Bad Credit ] ส่งเมล์ถึง Payday Loan Online (46.161.9.*) [ 22 พ.ย. 2560 เวลา 13:41 น. ] [ 107 ]

short term loans canada <a href=https://shorttermloans.us.com>payday loan direct lenders</a> short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>direct short term loan lenders</a>

Cash Loan [Payday Loans Online ] ส่งเมล์ถึง Cash Loan (46.161.9.*) [ 22 พ.ย. 2560 เวลา 16:42 น. ] [ 108 ]

short term payday loans <a href=https://shorttermloans.us.com>payday online loans</a> i need a loan with bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online no credit check</a>

Fastest Payday Loan [Online Loan ] ส่งเมล์ถึง Fastest Payday Loan (46.161.9.*) [ 22 พ.ย. 2560 เวลา 19:39 น. ] [ 109 ]

personal loans quick approval <a href=https://quickloans.us.com>loans quick approval</a> quick cash no credit check <a href=https://quickloans.us.com>loan fast cash</a>

Speedycash [Loans ] ส่งเมล์ถึง Speedycash (46.161.9.*) [ 22 พ.ย. 2560 เวลา 22:42 น. ] [ 110 ]

short term loans for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a> short term loans colorado <a href=https://shorttermloans.us.com>short term quick loans</a>

Paydayloan [Speedycash ] ส่งเมล์ถึง Paydayloan (46.161.9.*) [ 23 พ.ย. 2560 เวลา 01:43 น. ] [ 111 ]

payday loans for bad credit uk <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>signature loans las vegas bad credit</a> compare personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit ok</a>

Online Lenders [Money Loan ] ส่งเมล์ถึง Online Lenders (46.161.9.*) [ 23 พ.ย. 2560 เวลา 04:45 น. ] [ 112 ]

short term loan lenders <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit checks</a> short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loan lenders</a>

Easy Payday Loan [Money Loan ] ส่งเมล์ถึง Easy Payday Loan (46.161.9.*) [ 23 พ.ย. 2560 เวลา 07:48 น. ] [ 113 ]

bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit texas</a> personal loans for bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans for fair credit</a>

Online Payday Loans [Online Loan ] ส่งเมล์ถึง Online Payday Loans (46.161.9.*) [ 23 พ.ย. 2560 เวลา 13:45 น. ] [ 114 ]

personal credit loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans guaranteed</a> where to get personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loan form</a>

Speedycash [Online Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Speedycash (46.161.9.*) [ 23 พ.ย. 2560 เวลา 16:49 น. ] [ 115 ]

short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> payday loans in las vegas <a href=https://shorttermloans.us.com>short term personal loans</a>

Paydayloan [Fastest Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Paydayloan (46.161.9.*) [ 23 พ.ย. 2560 เวลา 19:49 น. ] [ 116 ]

bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit dallas</a> guaranteed personal loan <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loan lenders for bad credit</a>

Personal Loans [Cash Advance ] ส่งเมล์ถึง Personal Loans (46.161.9.*) [ 23 พ.ย. 2560 เวลา 22:52 น. ] [ 117 ]

fast loans <a href=https://quickloans.us.com>fast loans for people with bad credit</a> quick loans in ga <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans for bad credit</a>

Spotloan [Getting A Loan ] ส่งเมล์ถึง Spotloan (46.161.9.*) [ 24 พ.ย. 2560 เวลา 01:51 น. ] [ 118 ]

payday loans quick cash <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans today</a> quick payday loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans for bad credit</a>

Loan [Quick Loans ] ส่งเมล์ถึง Loan (46.161.9.*) [ 24 พ.ย. 2560 เวลา 04:53 น. ] [ 119 ]

online loan for bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a> bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>online payday loans bad credit direct lenders</a>

Direct Lender Loans [Get A Loan ] ส่งเมล์ถึง Direct Lender Loans (46.161.9.*) [ 24 พ.ย. 2560 เวลา 07:52 น. ] [ 120 ]

payday loans bad credit dallas <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>best personal loan interest rates</a> bad credit personal loans reviews <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a>

Fastest Payday Loan [Loan Cash ] ส่งเมล์ถึง Fastest Payday Loan (46.161.9.*) [ 24 พ.ย. 2560 เวลา 10:55 น. ] [ 121 ]

no credit check personal loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> credit loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans colorado</a>

Getting A Loan [Get A Loan ] ส่งเมล์ถึง Getting A Loan (46.161.9.*) [ 24 พ.ย. 2560 เวลา 13:55 น. ] [ 122 ]

short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>loan shop online</a> short term loans for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>easy loans online</a>

Best Online Loans [Money Loan ] ส่งเมล์ถึง Best Online Loans (46.161.9.*) [ 24 พ.ย. 2560 เวลา 19:58 น. ] [ 123 ]

secured personal loans <a href=https://shorttermloans.us.com>usa payday loans</a> small loan bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>long term loans no credit check</a>

Instant Online Loans [Money Loan ] ส่งเมล์ถึง Instant Online Loans (46.161.9.*) [ 24 พ.ย. 2560 เวลา 23:00 น. ] [ 124 ]

personal loans with bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for bad credit in pa</a> payday loans for bad credit near me <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit</a>

Quick Loans [Online Payday Loans ] ส่งเมล์ถึง Quick Loans (46.161.9.*) [ 25 พ.ย. 2560 เวลา 02:00 น. ] [ 125 ]

quick cash loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a> fast same day loans <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans for poor credit</a>

Best Payday Loan [Easy Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Best Payday Loan (46.161.9.*) [ 25 พ.ย. 2560 เวลา 05:01 น. ] [ 126 ]

short term loans for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loan lenders</a> easy short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a>

Loan [Get A Loan ] ส่งเมล์ถึง Loan (46.161.9.*) [ 25 พ.ย. 2560 เวลา 07:59 น. ] [ 127 ]

personal loan with cosigner <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>unsecured personal loans online</a> personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a>

Speedycash [Quick Loans ] ส่งเมล์ถึง Speedycash (46.161.9.*) [ 25 พ.ย. 2560 เวลา 11:04 น. ] [ 128 ]

personal loans bad credit az <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>real online loans for bad credit</a> payday loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a>

Direct Lender Loans [A Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Direct Lender Loans (46.161.9.*) [ 25 พ.ย. 2560 เวลา 12:40 น. ] [ 129 ]

short term quick loans <a href=https://shorttermloans.us.com>paycheck loans</a> short term payday loans <a href=https://shorttermloans.us.com>cash loans</a>

Payday Loan [Online Loans ] ส่งเมล์ถึง Payday Loan (46.161.9.*) [ 25 พ.ย. 2560 เวลา 14:03 น. ] [ 130 ]

bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit ontario</a> personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for bad credit texas</a>

Quick Loan [Online Loans ] ส่งเมล์ถึง Quick Loan (46.161.9.*) [ 25 พ.ย. 2560 เวลา 22:07 น. ] [ 131 ]

payday loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit</a> payday loans for bad credit in pa <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a>

Online Loans [A Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Online Loans (46.161.9.*) [ 26 พ.ย. 2560 เวลา 00:19 น. ] [ 132 ]

college essays <a href=https://collegeessay.us.com>help for essay writing</a> professional essay writing help <a href=https://collegeessay.us.com>write college essays</a>

Homework Center [Write My Essays ] ส่งเมล์ถึง Homework Center (46.161.9.*) [ 26 พ.ย. 2560 เวลา 01:04 น. ] [ 133 ]

college essay <a href=https://collegeessay.us.com>help with essay writing</a> college essay <a href=https://collegeessay.us.com>essay assignment help</a>

Define Assignments [Fake Essay Writer ] ส่งเมล์ถึง Define Assignments (46.161.9.*) [ 26 พ.ย. 2560 เวลา 04:05 น. ] [ 134 ]

writing services <a href="https://writingservices.trade">essay writing</a> writing services <a href=https://writingservices.trade>writing services</a> free sex webcam <a href="https://webcamsexchat.trade">free webcam sex</a> webcam sex chat <a href=https://webcamsexchat.trade>free chat rooms</a> research writing <a href="https://researchwriting.trade">research writing</a> essay writing <a href=https://researchwriting.trade>outlining research paper</a> show girls <a href="https://+++show.bid">cfnm show</a> free webcam girls <a href=https://+++show.bid>cfnm show</a>

Pamvuppy [Pamvuppy] ส่งเมล์ถึง Pamvuppy (46.161.9.*) [ 27 พ.ย. 2560 เวลา 05:16 น. ] [ 135 ]

buy college essays online <a href=https://collegeessay.us.com>college essay services</a> help on essay <a href=https://collegeessay.us.com>help me write a essay</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 27 พ.ย. 2560 เวลา 08:01 น. ] [ 136 ]

quick unsecured loans <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans of newark</a> quicken loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans for bad credit</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 27 พ.ย. 2560 เวลา 09:44 น. ] [ 137 ]

+++ show <a href="https://+++show.bid">porn shows</a> webcam room <a href=https://+++show.bid>live cam porno</a> slut cams <a href="https://slutcams.webcam">slut cams</a> slut cams <a href=https://slutcams.webcam>xxx web cams</a> small online payday loans <a href="https://smallonlinepaydayloans.stream">advance payday loans online</a> small online payday loans <a href=https://smallonlinepaydayloans.stream>small online payday loans</a> online payday advance loan <a href="https://onlinepaydayadvanceloan.science">online payday advance loan</a> online payday loans no credit check <a href=https://onlinepaydayadvanceloan.science>fast payday loans</a> best dissertation services <a href="https://illustrationessay.webcam">illustration essay</a> i need help with math homework <a href=https://illustrationessay.webcam>cheap essays</a> online payday loan lenders <a href="https://bestpaydayloanonline.stream">best payday loan online</a> online payday loan lender <a href=https://bestpaydayloanonline.stream>best payday loan online</a>

Pamvuppy [Pamvuppy] ส่งเมล์ถึง Pamvuppy (46.161.9.*) [ 27 พ.ย. 2560 เวลา 18:58 น. ] [ 138 ]

college admission essay help <a href=https://collegeessay.us.com>writing your college essay</a> college writing essay <a href=https://collegeessay.us.com>college admissions essay help</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 29 พ.ย. 2560 เวลา 02:20 น. ] [ 139 ]

payday loans <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>loansforbadcredit.us.com</a> direct payday lenders bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - best online payday loans

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 29 พ.ย. 2560 เวลา 10:31 น. ] [ 140 ]

write essays online <a href=https://essayonline.us.com>buy college essays online</a> online homework help https://essayonline.us.com - https://writemyessay.us.com

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 29 พ.ย. 2560 เวลา 12:17 น. ] [ 141 ]

write my essay for me cheap <a href=https://writemyessay.us.com>buy an essay</a> write my essay for me <a href=https://writemyessay.us.com>write my essay</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 29 พ.ย. 2560 เวลา 23:42 น. ] [ 142 ]

quick cash loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans online</a> quick money loans <a href=https://quickloans.us.com>fast loans no credit</a>

Getting A Loan [A Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Getting A Loan (46.161.9.*) [ 30 พ.ย. 2560 เวลา 09:48 น. ] [ 143 ]

fast cash loans no credit check online <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans</a> quick payday loans no credit check <a href=https://quickloans.us.com>get money online fast</a>

Paydayloan [Personal Loans ] ส่งเมล์ถึง Paydayloan (46.161.9.*) [ 30 พ.ย. 2560 เวลา 17:44 น. ] [ 144 ]

buy essays <a href=https://buyessay.us.com>buy essay cheap</a> buy an essay paper https://buyessay.us.com - help me to write an essay

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 06:51 น. ] [ 145 ]

loans quick and easy <a href=https://quickloans.us.com>quick instant loans</a> payday loans quickly <a href=https://quickloans.us.com>get loan fast</a>

Bad Credit [Easy Payday Loan ] ส่งเมล์ถึง Bad Credit (46.161.9.*) [ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 10:11 น. ] [ 146 ]

live sex chat <a href=https://webcamsex.us.com>free web cam porn</a> nude shows <a href=https://webcamsex.us.com>webcam sex</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 16:56 น. ] [ 147 ]

loans short term no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>personal loans for bad credit</a> short term personal loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a>

Direct Lender Loans [Payday Express ] ส่งเมล์ถึง Direct Lender Loans (46.161.9.*) [ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 18:17 น. ] [ 148 ]

short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>secured personal loan</a> short term payday <a href=https://shorttermloans.us.com>loans short term no credit check</a>

Easy Payday Loan [Loans For Bad Credit ] ส่งเมล์ถึง Easy Payday Loan (46.161.9.*) [ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 22:05 น. ] [ 149 ]

short term loan lenders <a href=https://shorttermloans.us.com>loans for people with bad credit</a> loans short term no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>best bad credit loans</a>

Joevuppy [Joevuppy] ส่งเมล์ถึง Joevuppy (46.161.9.*) [ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 22:55 น. ] [ 150 ]

write my essay online <a href=https://essayonline.us.com>online essays</a> buy essay online https://essayonline.us.com - buy essays online

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 2 ธ.ค. 2560 เวลา 04:12 น. ] [ 151 ]

short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit check</a> personal loan interest rates <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday</a>

Quick Loan [Payday Loan Online ] ส่งเมล์ถึง Quick Loan (46.161.9.*) [ 2 ธ.ค. 2560 เวลา 06:27 น. ] [ 152 ]

bad credit loans unsecured <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit payday loans</a> bad credit personal loans reviews <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans utah</a>

Online Lenders [Spotloan ] ส่งเมล์ถึง Online Lenders (46.161.9.*) [ 3 ธ.ค. 2560 เวลา 06:54 น. ] [ 153 ]

cash loan <a href="https://loan.us.org">instant online payday loan</a> payday faxless fast cash loan <a href=https://loan.us.org>loan</a>

Loans [Loans ] ส่งเมล์ถึง Loans (46.161.9.*) [ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 18:17 น. ] [ 154 ]

payday loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday</a> payday loans for bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - bad credit loans direct lenders

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 04:30 น. ] [ 155 ]

payday loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>Full Article</a> Read More Here https://loansforbadcredit.us.com/ - bad credit

Jamesvuppy [Jamesvuppy] ส่งเมล์ถึง Jamesvuppy (46.161.9.*) [ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 10:20 น. ] [ 156 ]

cash advance <a href="https://cashadvance.us.org">the best online payday loans</a> cash advance <a href=https://cashadvance.us.org>payday loans with no credit check</a>

Online Loan [Instant Online Loans ] ส่งเมล์ถึง Online Loan (46.161.9.*) [ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 23:36 น. ] [ 157 ]

loan <a href="https://loan.us.org">direct lenders online loans</a> bad credit loans direct lenders <a href=https://loan.us.org>payday loan</a>

Cash Advance [Loan ] ส่งเมล์ถึง Cash Advance (46.161.9.*) [ 9 ธ.ค. 2560 เวลา 07:12 น. ] [ 158 ]


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
โดย * :
E-mail :
จังหวัด * :
 
Security Code
ใส่ตัวอักษรด้านซ้าย
ลงช่องล่างด้วยครับ
 
   

หน้าหลัก
ปิดหน้านี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org