Dhammathai.org
มงคลที่ ๒๔.มีความสันโดษ
ความสันโดด พอใจ ในสิ่งของ
เช่นเงินทอง ของตน แม้ล้นหลาย
เมื่อมีน้อย จ่ายน้อย ค่อยสบาย
ความจนหาย เลยลับ กลับมั่งมี.
Home sitemap Dhamma World Wide Web
Contact Us
ภาษาไทย
English
หน้าแรก บทความธรรมะ เรื่องที่ 691
ธรรมะสั้นๆง่ายๆ

1.พุทโธ หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
2.ไสยศาสตร์ หมายถึง หลับหรือมืด(หลงงมงาย)
3.อธิษฐาน หมายถึง การตั้งใจในสิ่งใดแล้วต้องลงมือกระทำหรือมีความเพียร
พยายามในสิ่งที่ตั้งใจไว้
4.อ้อนวอน หมายถึง การสวดอ้อนวอนเฉยๆแล้วไม่ลงมือกระทำ
5.เศรษฐี หมายถึง ผู้มีเศษพอเหลือจะให้ผู้อื่นได้
6.ยาจก หมายถึง ผู้ขอ หรือ ผู้ไม่รู้จักพอ
7.ใจที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่เป็นไปตามร่างกาย เช่น ร้อนนอกไม่ร้อนใน พิการร่างกายแต่ไม่พิการใจ ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจ ทุกข์นอกไม่ทุกข์ใน เป็นต้น
8.ความอยากในทางที่ชั่ว เรียกว่า ตัณหา เป็นฝ่ายอกุศล มีผลเป็นความทุกข์
9.ความอยากในทางที่ดี เรียกว่า ฉันทะ เป็นฝ่ายบุญกุศล มีผลเป็นความสงบร่มเย็น

ที่มา : พระอาจารย์ไพโรจน์ กตธฺมโม
sutyata2008 ส่งเมล์ถึง sutyata2008 [DT09074] [ วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2552 เวลา 17:35 น. ]
บทความธรรมะ
เงิน สำคัญไฉน
ขาดเธอ (ไม่) ขาดใจ
"บุญเราไม่เคยสร้าง ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า"
เหนือสิ่งอื่นใดคือ... (การทดแทนคุณ)
เหนือสิ่งอื่นใดคือ... (การทดแทนคุณ)
ธรรมะคืออะไร
พระมาลัยท่องนรก สวรรค์
เจตนารักษาศีล
สนทนากันนะ
ความสืบเนื่อง
จุดประสงค์
เมื่อมีการระลึก
รอยจารึก.....จากดวงใจ..
เรื่องการให้ทาน
อินทรีย์ 5
ในแต่ละวินาที
ความทรงจำ...............ที่ระลึกถึง......................
มานะมีหลาย
ถ้าความเห็นนั้นไม่ตรง
ถ้าความเห็น
กิจกรรมธรรมะในสวน
[ จำนวนคนอ่าน 1967 คน ]

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
โดย * :
E-mail :
จังหวัด * :
 
Security Code
ใส่ตัวอักษรด้านซ้าย
ลงช่องล่างด้วยครับ
 
   

หน้าหลัก
ปิดหน้านี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org