พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บทความธรรมะ
Share |

เรื่องของ "มุทิตา"

เรื่องของ "มุทิตา" ...

- จิตอ่อนโยนปราศจากความอิจฉาริษยา
- พลอยยินดี โดยไม่ต้องการผลตอบแทน
- อารมณ์ผ่องใส แช่มชื่น เป็นปกติ
ฯลฯ

อานิสงส์ของ "มุทิตา" มีลักษณะเดียวกับ "เมตตา" เช่น

- มีความบันเทิงใจ ในความดี
- กำจัดเสียซึ่งความอิจฉา ริษยา
- มีความสงบใจ
- หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข
- ไม่ฝันร้าย ฝันลามก
- ไม่หลงตาย คือ มีสติ
ฯลฯ

"มุทิตา" เป็นพรหมวิหารธรรม ที่พึงอบรมให้มีขึ้นในจิต

เมื่อความริษยาเกิดขึ้นก็พยายามระวังเสีย
โดยให้คิดว่า ตนเองมีความยินดี เมื่อได้ลาภ ได้ยศ
ได้สมบัติอันเป็นที่รัก ที่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ..

เมื่อคนอื่นเขาได้บ้าง จึงไม่สมควรที่จะไปริษยาเขา
ควรจะพลอยยินดีกับเขาที่ได้สมบัติต่าง ๆ เหมือนเรา
จึงจะถูกต้อง ...


ท่านว่า ความริษยาเป็นศัตรูที่ใกล้ของ "มุทิตา"


DT014113
วิริยะ11

6 มี.ค. 2556 เวลา 07:26 น.

โพสต์: 38
อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา: 18
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1177 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย