พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บทความธรรมะ
Share |

เรื่องของ "กรุณา"

"กรุณา" .. หมายถึง
ความหวั่นไหวของจิต เมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์

"กรุณา" คือ ..

- ความสงสาร ความไม่เบียดเบียน
- ลักษณะที่ทนเฉยอยู่ไม่ได้
- ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ โดยไม่หวังผลตอบแทน
- สงเคราะห์ อนุเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ให้หมดทุกข์
ตามกำลังกาย กำลังปัญญา กำลังทรัพย์ ฯลฯ ...

อานิสงส์ของ "กรุณา" ..

- หลับเป็นสุข ตื่นขึ้นมีความสุข ฝันเป็นมงคล
- เป็นที่รักของมนุษย์ เทวดา พรหม และภูติผีทั้งหลาย
- เทวดา พรหม จะรักษาให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
- ไม่มีอันตรายจากเพลิง สรรพาวุธ และยาพิษ
- มีดวงหน้าผุดผ่อง มีอารมณ์แจ่มใส จิตใจปลอดโปร่ง


"กรุณา" เป็นพรหมวิหารธรรม อีกข้อหนึ่ง
ที่พึงอบรมให้มีในจิต คือ ..

ระวังใจมิให้คิดเบียดเบียนใคร หัดใจให้คิดว่า เมื่อตนมีทุกข์
ก็ต้องการความช่วยเหลือ ฉันใด คนอื่นสัตว์อื่น ก็ฉันนั้น ..ningnong1008@hotmail.com 4 มี.ค. 2556 เวลา 14:54 น. โพสต์: 24 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1

DT014113
วิริยะ11

4 มี.ค. 2556 เวลา 07:07 น.

โพสต์: 38
อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา: 18
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1311 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย